Vastgoedrecht

"Onze experts zijn als geen ander thuis in de diverse aspecten van het vastgoedrecht."

Onroerend goed is een breed begrip. Daarbij kunt u met veel verschillende terreinen van het recht in aanraking komen.


U huurt of verhuurt bijvoorbeeld een woning en heeft advies nodig bij het opstellen van de huurovereenkomst of u heeft vragen over uw rechten en plichten als huurder dan wel verhuurder. Ook als u een woning heeft gekocht of verkocht en geconfronteerd wordt met (verborgen) gebreken aan de woning is het van belang dat u juridisch advies inwint.

Heeft u besloten uw droomhuis te (laten) bouwen en heeft u daarbij te maken met aannemers en onderaannemers die niet goed samenwerken, dan is het eveneens wenselijk u door een deskundige te laten bijstaan.
Dit zijn dan de verbintenisrechtelijke aspecten van de zaak, die betrekking hebben op uw verhouding met een contractspartij.

Er kunnen echter ook bestuursrechtelijke vragen rijzen in uw verhouding met de overheid (gemeenten, provincies, rijkswaterstaat). Dit kan het geval zijn wanneer u bijvoorbeeld een bouwvergunning aanvraagt, maar deze niet wordt verleend.
Ook kunnen wij u – vanaf het plan van verwerving tot aan de realisatie – begeleiden in kwesties aangaande projectontwikkeling.
Daarnaast kunnen wij u adviseren in zowel de pre-contractuele fase, alsook in de fase van het opstellen van samenwerkings- en projectontwikkelingsovereenkomsten.

Van huurder tot projectontwikkelaar, met vragen op het gebied van onroerend goed kunt u bij ons terecht voor advies op maat. Wij staan u uiteraard niet alleen bij in geval van geschillen bij de rechtbank of de Raad van Arbitrage voor de Bouw, maar praten u ook graag bij over de laatste ontwikkelingen op het gebied van bouw- en huurrecht voordat er geschillen ontstaan. Ons eerste doel is een voor u zo goed mogelijke oplossing te bereiken.

Advocaat vastgoedrecht

mr. Frans Aarts
mw. mr. Lieke Isenborghs