Academy

Sijben & Partners Academy

Vanwege het door de overheid gegeven advies en de richtlijnen met betrekking tot de corona problematiek hebben wij als kantoor besloten om de lunchlezingen die voor dit jaar gepland stonden te annuleren. Wij hopen u volgend voorjaar weer tijdens onze Academy op kantoor te mogen begroeten en wensen u een goede gezondheid toe.

Wij willen u graag, als gespecialiseerd advocatenkantoor voor ondernemers, informeren over de laatste juridische ontwikkelingen met betrekking tot actuele onderwerpen.

Onze Sijben & Partners Academy omvat een reeks lezingen die zijn bedoeld om u zowel te voorzien van actuele en nuttige informatie over diverse onderwerpen, alsook om in een informele setting met elkaar van gedachten te kunnen wisselen over praktijkervaringen of vragen te stellen. Bijkomstig effect is uiteraard de netwerkfunctie. Via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden voor een of meerdere lezingen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Aanmeldformulier Sijben & Partners AcademyLezingen*