Academy

Sijben & Partners Academy

Graag nodigen wij u uit voor onze Academy najaar 2022.

Onze lezingen zijn bedoeld om u zowel te voorzien van actuele en nuttige informatie over diverse onderwerpen, alsook om in een informele setting met elkaar van gedachten te wisselen over praktijkervaringen en/of vragen te stellen. Bijkomstig effect is uiteraard de netwerkfunctie.

De lezingen worden digitaal via Teams gegeven (om 16.00 uur) alsmede door middel van een ontbijtsessie (09.00 uur) dan wel een lezing in de namiddag (16.00 uur) met koffie en vlaai. Onderstaand treft u het aanmeldformulier aan.

Mochten actualiteiten gedurende het najaar aanleiding geven om u nader te informeren over een specifiek onderwerp, dan zullen wij een additionele lezing inplannen. Check onze social media om up-to-date te blijven over de laatste juridische ontwikkelingen.

Aanmeldformulier Academy najaar 2022
Masterclass

Actualiteiten huur en verhuur bedrijfsruimte