Academy

Sijben & Partners Academy

De lezingen van onze Sijben & Partners Academy voorjaar 2021 hebben inmiddels plaatsgevonden. In het najaar 2021 gaan wij de lezingen zowel digitaal alsook op locatie verzorgen. U kunt kiezen wat voor u het prettigste is. De lezing op locatie betreft een lunchlezing. We hebben wederom een ruim aanbod  met verschillende juridische onderwerpen voor u samengesteld.

Wij bieden lezingen aan die zijn bedoeld om u te voorzien van actuele en nuttige informatie over diverse onderwerpen alsook om in een informele setting met elkaar van gedachten te kunnen wisselen over praktijkervaringen of vragen te stellen. Bijkomstig effect is uiteraard de netwerkfunctie.


 


U kunt zich middels onderstaande inschrijfformulier (naar beneden scrollen) aanmelden voor diverse lezingen. Eerst volgen de lunchlezingen en daarna volgen de Teams-lezingen. De inschrijving staat open voor meerdere deelnemers per bedrijf. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

U ontvangt kort voordat de lunchlezing/Teams-lezing plaatsvindt een herinnering.

Zoals altijd verheugen wij ons op uw komst.

Voor meer informatie of vragen kunt u mailen naar: seminar@sijbenpartners.nl

Aanmeldformulier Sijben & Partners Academy Lunchlezingen & Teams-lezingenDe lunchlezingen vinden plaats van 12.00 uur tot 13.30 uur

De Teams-lezingen vinden plaats van 09.00 uur tot 10.00 uur