Academy

Sijben & Partners Academy

Vanwege COVID-19 hebben wij besloten om de lezingen digitaal via Teams te laten plaatsvinden.

Wij, Sijben & Partners Advocaten, willen u graag informeren over de laatste juridische ontwikkelingen met betrekking tot actuele onderwerpen op onder andere het gebied van arbeidsrecht en ondernemingsrecht.

Onze Sijben & Partners Academy omvat een reeks lezingen die zijn bedoeld om u te voorzien van actuele en nuttige informatie over diverse onderwerpen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Vanwege COVID-19 vinden de lezingen digitaal via Teams plaats.

Via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden.

Waar =VOL bij staat, is het niet meer mogelijk om u aan te melden. Houd hier alstublieft rekening mee. 

Aanmeldformulier Sijben & Partners Academy
Alle lezingen vinden plaats van 09.00 uur tot 10.00 uur