Academy

Sijben & Partners Academy

Graag nodigen wij u uit voor onze Sijben & Partners Academy eerste kwartaal 2022.

Onze lezingen zijn bedoeld om u zowel te voorzien van actuele en nuttige informatie over diverse onderwerpen, alsook om in een informele setting met elkaar van gedachten te kunnen wisselen over praktijkervaringen of vragen te stellen. Bijkomstig effect is uiteraard de netwerkfunctie.

Mocht, vanwege COVID, een lunchlezing niet mogelijk zijn dan zal de lezing digitaal via Teams gegeven worden.

U kunt zich middels onderstaand inschrijfformulier voor één of meerdere lezingen inschrijven. De inschrijving staat open voor meerdere deelnemers per bedrijf. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Voor meer informatie of vragen kunt u zich wenden tot Celine Schoenmakers

Zodra deze lezingen plaatsgevonden hebben volgt de uitnodiging voor de lezingen van het tweede kwartaal.

Aanmeldformulier Sijben & Partners Academy eerste kwartaal 2022Lunchlezingen