Mediation

Langlopende gerechtelijke procedures zijn niet altijd de beste oplossing. De verhouding tussen partijen wordt in de meeste gevallen beschadigd. Daarnaast werkt u minder actief mee in de procedure en ontstaat er mogelijk een onprettige sfeer.

Door middel van mediation werken partijen actief toe naar een oplossing zonder tussenkomst van een rechter. Bij erfrechtgeschillen, arbeidsgeschillen, echtscheidingen, zakelijke conflicten of geschillen met een klant/leverancier kunnen partijen ook na afloop van het conflict nog van elkaar afhankelijk zijn. Een oplossing van het geschil middels mediation kan daarbij de juiste uitkomst bieden en daarbij samen tot een voordelig besluit komen. Mediation kan ervoor zorgen dat er geen inbreuk plaatsvindt op de onderlinge verhoudingen en een positieve uitkomst plaatsvindt.

De mediator begeleidt de gesprekken en informeert over de juridische, fiscale en financiële gevolgen.

Voordelen:

 • - Een mediationtraject kan snel gestart worden
 • - Een mediator is onafhankelijk
 • - De gesprekken vinden op neutraal terrein plaats
 • - Bemiddeling zorgt ervoor dat u met elkaar in gesprek komt
 • - U neemt zelf actief deel en werkt mee aan een oplossing
 • - Mediation is laagdrempeliger dan een juridische procedure
 • - Het kan inbreuk op de onderlinge verstandhouding voorkomen
 • - Wanneer dit resulteert in een duurzame oplossing, heeft u die zelf mee bepaalt
 • - Middels een mediationovereenkomst worden de gemaakte afspraken vakkundig vastgelegd
 • - De begeleiding kan ervoor zorgen dat een conflict snel opgelost wordt
 • - Een mediationtraject is vaak financieel voordeliger dan een gang naar de rechter

Bij Sijben & Partners Advocaten te Heerlen is Maurice Sijben een gecertificeerd mediator. Hij is een ervaren advocaat voor de bemiddeling tussen partijen en staat tevens ingeschreven bij de Stichting Federatie Mediationverenigingen (MfN) Nederland. Voor meer informatie over mediation, neem gerust contact met ons op via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045 – 560 22 00.