Wijziging voornaam

Wilt u uw voornaam, of de voornaam van een minderjarige, wijzigen dan dient u zich tot een advocaat te wenden.

De advocaat zal namens u een verzoekschrift tot wijziging voornaam bij de rechtbank indienen.

U dient wel een goede reden te hebben om het verzoek tot wijziging voornaam toegekend te krijgen, zoals o.a. adoptie, geslachtswijziging, religie.

Ook zal bij de wijziging voornaam de nieuwe voornaam aan een aantal eisen moeten voldoen.

Mocht u een wijziging voornaam overwegen, neem contact met ons op en laat u nader informeren.

Wilt u een verzoek tot wijziging voornaam indienen, dan kunnen onze advocaten het verzoekschrift opstellen.