Erfrecht

“De praktijk laat zien dat problemen pas ontstaan na een overlijden. Hulp bij het afwikkelen van een nalatenschap is vaak essentieel.”

Het erfrecht is een complex rechtsgebied. Wat is de gebruikelijke procedure? Wie is bijvoorbeeld bevoegd om de erfenis af te wikkelen, Is het wel verstandig om de erfenis te aanvaarden of is het beter om te verwerpen (en zo ja: aanvaart u dan zuiver of beneficiair)? Wat gebeurt er met de woning en het geld op de bankrekening?

Van oudsher is het erfrecht het werkterrein van notarissen. Tegenwoordig is een erfrecht advocaat onmisbaar bij de procedure van de nalatenschap. Dat hoeft niet alleen in de gevallen waarin een conflict is of dreigt tussen de erfgenamen. Het kan ook al als er simpelweg behoefte is aan een stukje begeleiding of toezicht op de procedure van de nalatenschap.

Door u bij erfrecht procedures te laten begeleiden door een erfrecht advocaat laat u de afwikkeling van de nalatenschap over aan experts, terwijl u zelf het volledige overzicht houdt. Dat bespaart tijd, geeft rust én geeft u zekerheid dat het goed gebeurt.

Zoekt u een ervaren en gespecialiseerde advocaat of jurist op het gebied van het erfrecht in Heerlen, dan bent u bij Sijben & Partners op het juiste adres. Wij helpen u graag verder bij al uw vragen/problemen inzake het erfrecht en de procedure hiervan. U kunt bij ons onder andere terecht ten aanzien van:

- Het aanvaarden of weigeren van een erfenis
- Ruzie of onenigheid met mede-erfgenamen
- De feitelijke verdeling van een erfenis
- Onterving en kindsdeel (legitieme portie)
- De uitleg van een testament
- De positie van de langstlevende ten opzichte van de kinderen
- De benoeming / rol / ontslag van een executeur
- De benoeming / rol / ontslag van een vereffenaar
- Giften en verkrijgingen van mede-erfgenamen voor overlijden van de erflater
- Geschillen omtrent de uitvaart
- Testamentair bewind
- Legaten
- Inbreng van (quasi-)legaten
- Wilsrechten

Heeft u vragen betreffende erfrecht? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@sijbenpartners.nl dan wel via +31 45  560 22 00. Wij helpen u graag.