Ouderschapsplan

Bij een scheiding is het, indien er kinderen zijn, uw verantwoordelijkheid dat zorg en opvoeding van de kinderen goed geregeld wordt. Er moet een ouderschapsplan opgesteld worden.

Er zijn minimumeisen verbonden aan een ouderschapsplan. Zo dient er in ieder geval in het ouderschapsplan opgenomen te worden hoe de zorg en opvoeding geregeld worden, hoe informatie over belangrijke onderwerpen doorgegeven wordt en hoe de kosten van verzorging en opvoeding geregeld worden.

Ook moet in het ouderschapsplan opgenomen worden hoe u het kind (de kinderen) betrokken heeft bij het ouderschapsplan.

Kort gezegd worden in het ouderschapsplan vastgesteld hoe zorg, opvoeding, omgang, financiën en communicatie geregeld worden tussen de voormalige partners.

Ouders die getrouwd of een geregistreerd partnerschap hebben of samenwonende ouders met gezamenlijk gezag zijn bij het uit elkaar gaan verplicht een ouderschapsplan op te stellen.

Lukt dit niet in goed overleg, dan dient de rechter regelingen met de kinderen vast te stellen.

Voorkom dat u een ouderschapsplan vastlegt dat niet aan uw wensen voldoet of waarbij uw verplichtingen verstikkend werken en schakel ons als deskundigen in om samen met u een ouderschapsplan op te stellen dat naar de toekomst gericht voor duidelijkheid en rust zorgt. Uw kind is hierbij gebaat.

Heeft u vragen over het ouderschapsplan of wilt u graag contact op nemen met een van onze familierecht advocaten? Stuur dan vrijblijvend een e-mail naar info@sijbenpartners.nl of bel naar +31 45  560 22 00.