Omgang

Als ouder heb je recht op omgang met je kinderen. Dit dient goed geregeld te zijn, het is dan ook van belang om een omgangsregeling op te stellen en vast te leggen. Een vastgestelde omgangsregeling wordt opgenomen in een ouderschapsplan (klik hier voor onze pagina 'ouderschapsplan').

In een omgangsregeling worden alle afspraken betreffende de omgang opgenomen, zoals wanneer er omgang plaatsvindt, hoevaak omgang plaatsvindt, welke ouder de meeste zorg- en opvoedingstaken op zich neemt, hoe vakanties worden verdeeld en de praktische afhandeling van de gemaakte omgangsafspraken.

Wat is de beste omgangsregeling voor mijn kind? Moet ik mijn kind betrekken bij de keuze voor een omgangsregeling? Moet ik akkoord gaan met een omgangsregeling die niet goed voelt? Hoe ver strekken mijn rechten op omgang?

Dit soort vragen kunnen door ons beantwoord worden.

Voorkeur heeft het om in gezamenlijk overleg tot een omgangsregeling te komen; wij als advocaat of mediator kunnen hierbij behulpzaam zijn. Laat ons samen trachten tot een goede omgangsregeling te komen; dit voorkomt veel ellende en verdriet achteraf.

Komt er onderling geen omgangsregeling tot stand, dan kunnen wij de rechter inschakelen om een omgangsregeling vastgesteld te krijgen. Heeft u vragen met betrekking tot een omgangsregeling of andere zaken omtrent omgangsrecht? Neem dan gerust contact met ons op via info@sijbenpartners.nl dan wel via +31 45  560 22 00.