Verdeling

Een verdeling van gedeelde eigendom levert vaak problemen op.

Problemen kunnen voorkomen worden indien over de verdeling al bij het aangaan van een verbintenis afspraken gemaakt en vastgelegd worden (zie de mogelijkheden hiervoor bij onze andere onderwerpen).

Echter, in de praktijk komt het er vaak op neer dat over een verdeling geen afspraken gemaakt zijn en men bij beëindiging van de verbintenis de degens moet kruisen, vaak met alle emotionele gevolgen van dien.

Indien er sprake is van gedeelde eigendom heeft u rechten, maar ook plichten en aansprakelijkheden.

Heeft u de verdeling niet vantevoren geregeld schakel dan meteen een specialist in. De specialist kan u niet alleen adviseren wat te doen bij een verdeling, maar zal u ook kunnen begeleiden bij het maken en uitvoeren van de verdelingsafspraken.

Onze advocaten staan voor u klaar om uw verdeling zo goed mogelijk te regelen.