Erkenning

Indien kinderen binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap geboren worden, hoeven zij niet erkend te worden. De erkenning zit al in de samenlevingsvorm inbegrepen.

Is er geen samenlevingsvorm tussen partners, of een kind wordt geboren zonder dat er sprake is van een relatie, dan is erkenning wel nodig indien beide partners ook juridisch ouder willen zijn.

Na erkenning is er sprake van juridisch ouderschap en heeft u recht op omgang met het kind.

Ook zullen na erkenning u en het kind elkaars erfgenamen worden en bent u onderhoudsplichtig voor het kind.

Wilt u gezag over het kind dan zult u dit apart moeten aanvragen (zie ons onderwerp over ‘gezag’).

De Nederlandse wetgeving stelt aan erkenning een aantal voorwaarden waaraan u moet voldoen.

Mocht de moeder niet meewerken aan erkenning van het kind, dan zal er via de rechtbank een verzoek ingediend moeten worden. Onttrekt de vader zich aan erkenning van het kind, dan zal de moeder zich tot de rechtbank moeten wenden.

Zo zijn er meerdere gevolgen, feitelijkheden en voorwaarden die met erkenning van een kind samenhangen.

Om erkenning op de juiste manier te regelen kunnen wij u behulpzaam zijn. Raadpleeg ons indien u vragen heeft over erkenning of indien u via de rechtbank tot erkenning wilt komen.