Vaststelling of ontkenning vaderschap

Vaststelling vaderschap: wilt u zekerheid wie de verwekker is, dan kunt u via de rechtbank verzoeken het vaderschap te laten vaststellen door DNA-onderzoek.

Heeft de moeder een vrouwelijke partner, dan dient bij de gerechtelijke vaststelling de vraag beantwoord te worden of deze partner heeft ingestemd met een daad die verwekking van het kind tot gevolg kan hebben.

Een verzoek tot vaststelling van het vaderschap kan alleen via de moeder of het kind (vanaf 16 jaar) ingediend worden. Vaststelling van het vaderschap kan terugwerken tot het moment van de geboorte.

Erkenning: is er geen officiële verbintenis op het moment dat het kind geboren wordt, dan kan de vader tot erkenning van het kind overgaan. Voor erkenning is medewerking van de moeder vereist.

Ontkenning vaderschap: bent u wel de juridische maar niet biologische vader, dan kunt u via de rechtbank ontkenning van het vaderschap verzoeken. Ook een kind heeft mogelijkheden om ontkenning van het vaderschap te vragen.

Laat u goed informeren over vaststelling of ontkenning vaderschap, aangezien vaststelling of ontkenning vaderschap van invloed is op uw rechten, plichten en verantwoordelijkheden.

Advies nodig? Neem contact op.