Gezag

Als u gezag heeft over een kind bent u verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding.

Bij gezag heeft u ook bijna altijd een onderhoudsplicht.

Gezag over een kind betekent dat u geld en spullen van het kind beheert en bent u de wettelijk vertegenwoordiger.

Gezag kan geregeld worden door eenhoofdig gezag (1 persoon) of gezamenlijk gezag (2 personen).

Voor gezag dient u aan voorwaarden te voldoen. Ook het aanvragen van gezag is aan vereisten verbonden. Voor het juridisch ouderschap dient de wet stipt nageleefd te worden.

Gezag is meer complex dan men vaak vantevoren denkt. Het is dan ook van belang dat u hierover goed geïnformeerd wordt en de juiste stappen onderneemt.

Wij kunnen u daarbij helpen. Neem vrijblijvend contact met ons op.