mr. Maurice Sijben

LinkedIn

Advocaat / partner

Ik zie mijn werk als een schaakspel, een uitdaging waarbij creatieve oplossingen worden gevraagd.

Expertise: arbeidsrecht en mediation

Maurice Sijben is al ruim 34 jaar werkzaam als advocaat in het arrondissement Maastricht. Hij is opgeleid als specialist arbeidsrecht. Daarnaast is Maurice Sijben lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en de Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten (NVVMA).

Op het gebied van arbeidsrecht houdt hij zich onder andere bezig met: ontslag, arbeidsgeschillen, reorganisaties en overnames, concurrentiebedingen, werkgeversaansprakelijkheid en ambtenarenrecht. Hij verzorgt daarnaast publicaties en presentaties en is bovendien als adviseur, bestuurder en commissaris verbonden aan meerdere bedrijven, verenigingen en stichtingen in Zuid-Limburg.

Bij mediation wordt de hulp van Maurice Sijben vooral ingeroepen bij arbeidsgeschillen maar ook familierechtkwesties en diverse andere problematieken.

Mr. Maurice Sijben heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende specialisaties geregistreerd:
– Arbeidsrecht
- Ambtenarenrecht
- Insolventierecht
Deze registratie verplicht tot het elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten behalen van tien opleidingspunten op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Vaan_logo    NVVMA_logo     Grotius Academie_Logo      Mediatorsfederatie_logo

          

Email mr. Maurice Sijben Terug naar overzicht