Verzuim check-up

Wij merken een toenemende behoefte aan meer duidelijkheid over de spelregels bij ziekteverzuim. Wat mag wel en wat mag niet? Wanneer is überhaupt sprake van ziekte? Hoe praktisch en efficiënt met de regels om te gaan? En welke juridische mogelijkheden bestaan er om het percentage van ziekteverzuim terug te dringen?

Team arbeidsrecht van Sijben & Partners Advocaten heeft een speciale tool ontwikkeld om meer grip te krijgen op ziekteverzuim. De Verzuim Check-Up leert u wat wel en niet mag rondom re-integratie - en nog veel belangrijker - op welke wijze verzuim effectief kan worden beïnvloed.

In de Verzuim Check-Up staat voorkoming van langdurig ziekteverzuim centraal. Middels een uitgebreide checklist wordt u geadviseerd over het correct handelen gedurende het traject van een zieke werknemer. De huidige bedrijfsstructuur bij ziekte wordt geanalyseerd en bestaande protocollen worden onderzocht. De gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten van Sijben & Partners Advocaten voorzien u van een advies waarmee de hedendaagse beleidsvoering binnen de organisatie eenvoudig wordt geïnnoveerd. De Verzuim Check-Up voorziet niet enkel in rechtvaardig handelen tijdens ziekte, maar creëert daarbij ook nieuwe inzichten voor u als werkgever. Er wordt gehandeld vanuit het motto:

“Voorkomen is beter dan genezen!”

De Verzuim Check-Up is verdeeld in een zestal fasen. Elke fase staat centraal voor een bepaalde periode binnen de arbeidsrelatie. Zowel de periode van ziekte wordt onderzocht als de mogelijkheden ter voorkoming daarvan. Door de Verzuim Check-Up te doorlopen in de specifieke fasen krijgt u als werkgever een optimaal beeld van het verzuimbeleid dat wordt gehanteerd binnen uw organisatie getoetst aan de jurisprudentie en de wet. Uiteindelijk kunt u middels de schematische weergave in één oogopslag zien waar ruimte voor verbetering bestaat.

*Ik wens meer informatie te ontvangen betreffende de tool

*Ik wens gebruik te maken van de tool