De koper van uw woning (of bedrijfspand) komt zijn afspraken niet na, wat nu?

De koper van uw woning (of bedrijfspand) komt zijn afspraken niet na, wat nu?

Na een lange onderhandeling wordt dan eindelijk de koopovereenkomst van uw woning of bedrijfspand getekend. Trek de champagne maar vast open, denkt u. U komt echter bedrogen uit, want zes weken later komt de koper niet opdagen bij de notaris om de overdracht van het pand af te ronden. Na een telefoontje blijkt dat de koper het pand niet meer wil overnemen. Hij weigert de overeengekomen koopsom te betalen. Wat kunt u als verkoper doen als de koper weigert zijn verplichtingen na te komen?

Check de koopovereenkomst

Allereerst is het van belang dat u de koopovereenkomst bestudeert. Bij de verkoop van vastgoed wordt meestal gebruik gemaakt van modelcontracten, bijvoorbeeld het model van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) of een standaardcontract van de notaris. De eerste stap die u doorgaans zult moeten zetten, is om de koper in gebreke te stellen. Dit doet u door de koper een brief te sturen waarin u aangeeft dat hij zijn afspraken niet is nagekomen en dat hij alsnog aan zijn verplichtingen moet voldoen. U dient de koper dan tevens een termijn te geven waarbinnen hij zijn afspraken na moet komen. In de koopovereenkomst staat vermeld hoeveel tijd u hem moet geven. Meestal is dat acht dagen.

Ontbinding of nakoming

Indien de koper de gestelde termijn laat verstrijken en koper nog altijd niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, kunt u de koopovereenkomst ontbinden. Partijen worden dan van hun verplichtingen uit de koopovereenkomst vrijgesteld: u hoeft de woning niet meer over te dragen en koper is niet langer verplicht om de koopsom te voldoen. In de meeste koopovereenkomsten is vastgelegd dat als de koper na ondertekening van de overeenkomst besluit het pand toch niet te kopen, hij aan u een boete verschuldigd is ter hoogte van 10% van de overeengekomen verkoopprijs. Voorts kunt u de koper aansprakelijk stellen voor overige schade, zoals de kosten van een bouwkundige keuring of eventuele dubbele lasten die u moet maken omdat u zelf al een nieuw pand heeft gekocht.

Indien u liever heeft dat de koper de koopsom betaalt en het huis afneemt, kunt u er ook voor kiezen om nakoming van de koopovereenkomst te vorderen.  

Naar de rechter

Indien de koper blijft weigeren om de koopovereenkomst na te komen of weigert de boete en uw schade te vergoeden, dan is er maar één oplossing: de rechter! De rechter wijst uw eis in negen van de tien gevallen toe.

Heeft u problemen met een koper of verkoper? De vastgoedservice van Sijben & Partners Advocaten staat voor u klaar.

Wij bieden ondersteuning op de volgende gebieden:

- Huurzaken

- Koop en verkoop van onroerend goed

- Geschillen over financieringen en hypotheken

- Beslag, executie, openbare verkoop en veilingen

- Bouwgeschillen, aanneemovereenkomsten

Geïnteresseerd in de mogelijkheden? Neem contact met ons op voor een afspraak.