Insolventierecht

"Wij helpen de ondernemer de noodzakelijke stap terug te zetten om uiteindelijk weer vooruit te komen".

Insolventie is de term die gebruikt wordt wanneer een persoon of ondernemer niet maar aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. Het rechtsgebied dat zich daarmee bezig houdt is het insolventierecht of – anders gezegd – faillissementsrecht.

Onze afdeling faillissementsrecht kan u adviseren wanneer u in een dergelijke situatie bent beland of wanneer u betrokken bent bij een faillissement van een ander.

Advocaten van ons kantoor worden daarnaast door de rechtbank tot curator benoemd om namens iemand op te treden die onder curatele is gesteld. Onder curatele gestelden zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die niet meer in staat zijn het eigen vermogen te beheren. Een curator handelt bijvoorbeeld ook een faillissement – namens de rechtbank – af.

Wanneer u een crediteur bent in een faillissement van een ander, dan kunt u uw vordering indienen bij de curator.

Hieronder treft onze faillissementen aan:

Advocaten Insolventierecht

Wij helpen u graag.

mw. mr. Gabi Jongen
mr. Maurice Sijben
mr. Frans Aarts