Insolventierecht

"Wij helpen de ondernemer de noodzakelijke stap terug te zetten om uiteindelijk weer vooruit te komen".

Insolventie is de term die gebruikt wordt wanneer een persoon of ondernemer niet maar aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. Het rechtsgebied dat zich daarmee bezig houdt is het insolventierecht of – anders gezegd – faillissementsrecht.

Onze afdeling faillissementsrecht kan u adviseren wanneer u in een dergelijke situatie bent beland of wanneer u betrokken bent bij een faillissement van een ander.

Advocaten van ons kantoor worden daarnaast door de rechtbank tot curator benoemd om namens iemand op te treden die onder curatele is gesteld. Onder curatele gestelden zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die niet meer in staat zijn het eigen vermogen te beheren. Een curator handelt bijvoorbeeld ook een faillissement – namens de rechtbank – af.

Wanneer u een crediteur bent in een faillissement van een ander, dan kunt u uw vordering indienen bij de curator.

Uw vordering indienen

U heeft als crediteur de mogelijkheid om uw eventuele vordering ter verificatie bij mij in te dienen middels dit indieningsformulier. U moet uw vordering wel deugdelijk onderbouwen. U moet dus bewijsstukken van uw vordering bijvoegen.

Ook dient u aan te geven of u aanspraak maakt op een voorrecht. Als u dit niet doet, wordt ervan uitgegaan dat er geen sprake is van een preferente vordering.

U kunt het indieningsformulier met de onderbouwende bescheiden op drie manieren aan mij doen toekomen.

U kunt het indieningsformulier hier vinden. U kunt dit printen, invullen en met de verificatoire bescheiden mailen naar faillissementen@sijbenpartners.nl

U kunt uw vordering middels de gewone post indienen. In dat geval dient u uw correspondentie te richten aan:

Curator Sijben & Partners Advocaten
Oliemolenstraat 60
6416 CB Heerlen
onder vermelding van: ‘naam failliet/faillissement’

U ontvangt een reactie naar aanleiding van uw ingediende vordering. Gelet op het aantal crediteuren moet u er echter van uitgaan dat deze reactie niet per ommegaande zal volgen.

Advocaten Insolventierecht

Wij helpen u graag.

mw. mr. Gabi Jongen
mr. Maurice Sijben
mr. Frans Aarts