Insolventierecht

"Wij helpen de ondernemer de noodzakelijke stap terug te zetten om uiteindelijk weer vooruit te komen".

Sijben & Partners Advocaten houdt zich veel bezig met faillissementen en het faillissementsrecht, ook wel insolventierecht genoemd.  Als schulden onbetaald blijven als gevolg van betalingsonmacht of betalingsonwil kan de schuldenaar in een ‘toestand van ophouden te betalen’ verkeren. De Faillissementswet bepaalt dat als die situatie zich voordoet, de rechtbank het faillissement van de schuldenaar kan uitspreken. Een faillissement kan worden aangevraagd door een ondernemer zelf, maar ook door één of meer schuldeisers en door het Openbaar Ministerie.

Voordat er een faillissement kan worden aangevraagd, dient er aan een tweetal voorwaarden te worden voldaan:

De schuldenaar (persoon, onderneming, stichting of vereniging) is gestopt met betalen;

De schuldenaar heeft 2 of meer schulden bij verschillende schuldeisers, waarvan minimaal 1 schuld opeisbaar is (de betalingstermijn is voorbij).

Als de rechtbank het faillissement uitspreekt benoemt de rechtbank een curator. De curator is vanaf die dag in plaats van de schuldenaar als enige bevoegd om over het vermogen van de schuldenaar te beschikken. De curator inventariseert wat er aan vermogensbestanddelen is en verkoopt die voor de hoogst mogelijke opbrengst. Ook schrijft de curator alle hem bekende schuldeisers aan en nodigt hen uit hun vordering bij hem in te dienen.

Het is voor (bestuurders van) schuldenaren en schuldeisers belangrijk zich goed te laten voorlichten over de potentiële gevolgen van hun handelingen in het licht van een dreigend faillissement. Een verkeerde beslissing of handeling kan namelijk onrechtmatig (of zelfs strafbaar) zijn en leiden tot (persoonlijke) aansprakelijkheid. Dat geldt niet alleen voor (bestuurders van) de schuldenaar, maar in sommige gevallen ook voor schuldeisers. Advies vooraf is dus van belang en daarvoor kunt u terecht bij de insolventierecht-advocaten en curatoren van Sijben & Partners Advocaten uit Heerlen. Door onze jarenlange ervaring als advocaten en curatoren in insolventierecht hebben wij ruimschoots kennis in huis over alle facetten van het faillissementsrecht/Insolventierecht, en kunnen wij zowel schuldeisers als schuldenaren optimaal bijstaan in hun proces. Voor meer informatie met betrekking tot insolventierecht en faillissementen kunt u contact met ons opnemen via +31 45  560 22 00 dan wel via info@sijbenpartners.nl.

Hieronder treft u onze faillissementen aan:

Opgeheven faillissementen

Hier vindt u opgeheven faillissementen van Sijben & Partners Advocaten.

Lees meer

Advocaten Insolventierecht

Wij helpen u graag.

mw. mr. Firi Boukhris
mw. mr. Gabi Jongen
mr. Maurice Sijben