Datum uitspraak faillissement: 7 juni 2022

Rechter-Commissaris: mr. P. Hoekstra

Faillissementsnummer: F.3/22/55

Curator: mr. G.D. Jongen

U heeft als crediteur de mogelijkheid om uw vordering ter verificatie bij mij in te dienen middels onderstaand indieningsformulier. Het is van belang zo snel mogelijk uw vordering, gestaafd door bewijsstukken, schriftelijk aan de curator te doen toekomen.

Geeft u ook aan of u aanspraak maakt op een voorrecht. Doet u dit niet, dan wordt ervan uitgegaan dat er geen sprake is van een preferente vordering.

U vindt het indieningsformulier hier. U kunt:

-          dit formulier printen, invullen en met de verificatoire bescheiden mailen naar jongen@sijbenpartners.nl, of :

-          dit formulier printen, invullen en met de verificatoire bescheiden per post zenden naar

Correspondentieadres:

Sijben & Partners Advocaten
t.a.v. curator mr. G.D.Jongen
Laan van Hövell tot Westerflier 23
6411 EW Heerlen

Onder vermelding van:  La Bottega Heerlen B.V. / Faillissement