Mediation

"Uw mediator om samen het conflict op te lossen."

Langlopende gerechtelijke procedures zijn niet altijd de beste oplossing. De verhouding tussen partijen wordt in de meeste gevallen beschadigd. Een mediator kan een gewenst alternatief zijn om tot oplossing van een conflict te komen.

In sommige gevallen is een (arbeids)conflict dusdanig hevig dat nog slechts een juridische procedure duidelijkheid lijkt te kunnen geven. Een andere optie zoals mediation wordt vaak niet (meer) gezien. De betrokkenen moeten in een procedure echter afwachten hoe een derde beslist over hun geschil. Bij een beslissing door een derde is er altijd een verliezer en soms zijn er zelfs alleen maar verliezers. Dit terwijl partijen zelf eigenlijk het beste weten wat er speelt en zij zelf ook het beste in staat zijn om tot een oplossing van het (arbeids)conflict te komen.

In een conflictsituatie komt het echter veelal voor dat betrokkenen niet meer goed naar elkaar kunnen (en willen) luisteren, dat zij zich hebben ingegraven in hun eigen standpunten en die blijven herhalen. Waar het ooit om is begonnen en wat er werkelijk speelt, is vaak naar de achtergrond verdrongen. Hier kan door middel van mediation weer aandacht geschonken worden aan de oorsprong van het conflict.

In die gevallen kan mediation een uitkomst bieden. De mediator is gericht op het oplossen van een (arbeids)conflict en niet gericht op het conflict zelf. Het belangrijkste voordeel van een geslaagde mediationsessie is dat er een oplossing tot stand komt die recht doet aan de belangen van alle partijen, zowel arbeidsrechtelijk als persoonlijk. Bij mediation bepalen partijen zelf hoe de oplossing van hun (arbeids)conflict eruitziet. Deze oplossing is geheel op maat en houdt rekening met de specifieke kenmerken van de situatie. Bovendien is mediation vaak laagdrempeliger en financieel voordeliger dan een gang naar de rechter.

Zelfs wanneer mediation niet leidt tot een succesvolle oplossing, kan dankzij de mediator wel een sfeer ontstaan waarin constructief over de afwikkeling van die (arbeids)relatie onderhandeld kan worden. Dit heeft tot gevolg dat eenvoudiger oplossingen kunnen worden gerealiseerd waar partijen echt achter staan.

Maurice Sijben is een gecertificeerd mediator, ingeschreven bij de Stichting Federatie Mediationverenigingen (MfN) Nederland, en is in staat verschillende soorten (arbeids)conflicten tot een positief einde te brengen.

Contact opnemen met Maurice Sijben? Klik hier

Mediator

Ik help u graag.

mr. Maurice Sijben
mr. Milan Gaber