Mediation

"Uw mediator om samen het conflict op te lossen."

Langlopende gerechtelijke procedures zijn niet altijd de beste oplossing. De verhouding tussen partijen wordt in dat geval in de meeste gevallen beschadigd. Door middel van mediation kunnen partijen naar een oplossing toewerken zonder tussenkomst van een rechter, waarbij zo min mogelijk inbreuk wordt gemaakt op de onderlinge verstandhouding. Bij echtscheidingen, zakelijke relaties of geschillen met een klant/leverancier kunnen partijen ook na afloop van het conflict nog van elkaar afhankelijk zijn. Een oplossing van het geschil middels mediation kan daarbij de juiste uitkomst bieden.

Mediator

Ik help u graag.

mr. Maurice Sijben