Wanneer kiezen voor mediation?

Wanneer kiezen voor mediation?

Hoewel mediation bij steeds meer werkgevers en werknemers een bekend begrip begint te worden, krijgen wij nog regelmatig vragen over deze vorm van conflictoplossing. Wat is mediation precies en voor wie is het geschikt?

Wat is mediation?

Mediation is bedoeld om een onderling conflict op te lossen. Bij een geschil tussen werkgever en werknemer of tussen twee werknemers, kan er voor gekozen worden om een mediator in te schakelen. Een mediator neemt een neutrale positie in tegenover de partijen, geeft geen oordeel en zal ook niet aangeven voor welke oplossing partijen dienen te kiezen. De mediator zorgt ervoor dat partijen met elkaar in gesprek komen. Hij leidt het gesprek waarin hij ervoor zorgt dat de belangen van elke partij boven tafel komen, waarna partijen zelf tot een oplossing kunnen komen.

Juist omdat beide partijen invloed hebben op de einduitkomst en daar allebei mee instemmen, ontstaat er voor beide partijen een aanvaardbaar resultaat. Dit resultaat is veelal beter dan een door de rechter opgelegde beslissing.

Voor welke conflicten is mediation geschikt?

Eigenlijk is mediation op alle momenten in alle conflictsituaties geschikt. Soms zijn belangen en mogelijkheden van partijen niet bij elkaar bekend of denken zij dat er geen mogelijkheden meer zijn. Door een mediator in te schakelen kan hier duidelijkheid in komen. Voor een succesvolle mediation is in ieder geval vereist dat alle betrokkenen bereid zijn te luisteren naar de belang(en) van de ander(en) en zelf willen bijdragen aan het vinden van een oplossing.

Is mediation vertrouwelijk?

Het is gebruikelijk dat partijen bij een mediation schriftelijk overeenkomen dat aan derden, onder wie begrepen rechters, geen mededelingen worden gedaan over het verloop van de mediationprocedure, de daarbij ingenomen standpunten en voorstellen. Een dergelijke clausule is van groot belang om te waarborgen dat partijen vrijuit en in vertrouwelijkheid met elkaar kunnen overleggen.

Hoe zit het met de kosten van mediation?

De totale kosten voor mediation zijn vaak lager dan de totale juridische kosten die gemoeid gaan met een gerechtelijke procedure. De kosten voor mediation worden in beginsel gezamenlijk tussen partijen verdeeld. In arbeidszaken komt het echter veelvuldig voor dat de werkgever, de arbo-dienst of de verzekeraar de kosten volledig voor eigen rekening neemt.

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande, neem dan vrijblijvend contact met Maurice Sijben op via
sijben@sijbenpartners.nl of 045-5602200