Intellectueel eigendomsrecht

"Met recht creatief, maar creativiteit kent ook zijn grenzen."

Intellectueel eigendomsrecht

Intellectueel eigendomsrecht is de verzamelnaam voor rechten die uitgewerkte nieuwe ideeën en concepten beschermen. Onder het begrip Intellectueel eigendomsrecht vallen dus de rechten op intellectuele creaties. Het gewone eigendomsrecht ziet op stoffelijke, tastbare, objecten. Het intellectueel eigendomsrecht heeft betrekking op niet-stoffelijke objecten, op prestaties van de menselijke geest. Voorbeelden van intellectuele creaties die onder de bescherming van het intellectueel eigendomsrecht (kunnen) vallen zijn: muziek, merken, bedrijfsnamen, vormgeving, uitvindingen, games, software, teksten en foto’s. Het intellectueel eigendomsrecht manifesteert zich dan ook in meerdere verschijningsvormen. U kunt uw product of dienst vaak met meerdere intellectuele eigendomsrechten beschermen. Sommige rechten ontstaan vanzelf, andere rechten moet u registreren of vastleggen voordat u bescherming geniet vanuit het intellectueel eigendomsrecht. De meest bekende intellectuele eigendomsrechten die u moet registreren zijn: het merkrecht, het octrooirecht en het modelrecht. Intellectuele eigendomsrechten die automatisch ontstaan zijn onder andere het auteursrecht en het handelsnaamrecht.

Handelsnaamrecht

Het handelsnaamrecht beschermt uw bedrijfsnaam. Dit houdt in dat een andere onderneming in principe niet uw handelsnaam mag gebruiken. Er gelden wel enkele regels voordat u de bescherming van het handelsnaamrecht kunt inroepen. Zo mag de handelsnaam geen inbreuk maken op een al bestaand merkenrecht of gelijk zijn aan de reeds door een ander gevoerde handelsnaam. Anderzijds is de bescherming vanuit het handelsnaamrecht vaak regio gebonden: de eigenaar van café De Poort in Groningen zal niet snel kunnen optreden tegen de handelsnaam van café De Poort in Maastricht. Het criterium is of er bij het publiek verwarring te verwachten is, waarbij rekening moet worden gehouden met de aard van beide ondernemingen én de plaats waar zij gevestigd zijn.  

Auteursrecht

Ook het auteursrecht, dat werken van letterkunde, wetenschap of kunst beschermt, ontstaat automatisch. Het criterium is dat er sprake moet zijn van een Eigen Oorspronkelijk Karakter en een Persoonlijk Stempel van de maker. Persoonlijk Stempel betekent dat er sprake moet zijn van een zekere mate van menselijke creativiteit. Eigen Oorspronkelijk Karakter betekent dat het werk niet ontleend mag zijn aan het werk van een ander. De auteursrechthebbende heeft het alléén-recht op het openbaar maken en verveelvoudigen van zijn werk. Commerciële exploitatie van het auteursrecht vindt in de praktijk plaats door middel van het tegen betaling verstrekken van licenties aan derden om het werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. Het auteursrecht duurt tot 70 jaar na het sterfjaar van de maker van het werk. Daarna is het werk niet langer meer beschermd en komt het terecht in het publiek domein.

Merkenrecht

Een merk is een teken waarmee een onderneming zijn producten of diensten onderscheidt van anderen. Dat kan zijn een woordmerk (denk aan Coca-Cola) maar ook een beeldmerk (bijvoorbeeld de krokodil van Lacoste). Voor merkbescherming is voorafgaande registratie noodzakelijk. Voor merkbescherming in Nederland is deponering nodig bij het Benelux Merkenbureau (waarmee meteen ook merkbescherming in België en Luxemburg wordt verkregen). Wereldwijde bescherming ontstaat pas na depot in de registers van het World Intellectual Property Organization (WIPO). Daar tussenin bestaat nog de variant van een Europees depot bij de EUIPO. Merkenrecht beschermt onder meer tegen piraterij (bijvoorbeeld nep Lacoste shirts die niet van echt zijn te onderscheiden) en op associatie met het merk wanneer anderen een teken gebruiken dat overeenstemt met het merk (bijvoorbeeld een krokodil op een shirt maar met het hoofd naar rechts geplaatst).

Intellectueel eigendomsrecht is een complex rechtsgebied en vergt de kennis van een deskundige en ervaren advocaat. Milan Gaber is hierin een gespecialiseerd advocaat en zorgt altijd voor een gepaste oplossing omtrent dit rechtsgebied.

Contact opnemen met Milan Gaber? Klik hier

Advocaat intellectueel eigendomsrecht

Ik help u graag.

mr. Milan Gaber