Intellectueel eigendomsrecht

"Met recht creatief, maar creativiteit kent ook zijn grenzen."

Intellectueel eigendomsrecht

Intellectueel eigendomsrecht is de verzamelnaam voor rechten die uitgewerkte nieuwe ideeën en concepten beschermen. Onder het begrip Intellectueel eigendomsrecht vallen dus de rechten op intellectuele creaties. Het gewone eigendomsrecht ziet op stoffelijke, tastbare, objecten. Het intellectueel eigendomsrecht heeft betrekking op niet-stoffelijke objecten, op prestaties van de menselijke geest. Voorbeelden van intellectuele creaties die onder de bescherming van het intellectueel eigendomsrecht (kunnen) vallen zijn: muziek, merken, bedrijfsnamen, vormgeving, uitvindingen, games, software, teksten en foto’s. Het intellectueel eigendomsrecht manifesteert zich dan ook in meerdere verschijningsvormen. U kunt uw product of dienst vaak met meerdere intellectuele eigendomsrechten beschermen. Sommige rechten ontstaan vanzelf, andere rechten moet u registreren of vastleggen voordat u bescherming geniet vanuit het intellectueel eigendomsrecht. De meest bekende intellectuele eigendomsrechten die u moet registreren zijn: het merkrecht, het octrooirecht en het modelrecht. Intellectuele eigendomsrechten die automatisch ontstaan zijn onder andere het auteursrecht en het handelsnaamrecht.

Intellectueel eigendomsrecht is een complex rechtsgebied en vergt de kennis van een deskundige en ervaren advocaat. Milan Gaber is hierin een gespecialiseerd advocaat en zorgt altijd voor een gepaste oplossing omtrent dit rechtsgebied.

Contact opnemen met Milan Gaber? Klik hier

Advocaat intellectueel eigendomsrecht

Ik help u graag.

mr. Milan Gaber