Auteursrecht

Auteursrecht

Ook het auteursrecht, dat werken van letterkunde, wetenschap of kunst beschermt, ontstaat automatisch. Het criterium is dat er sprake moet zijn van een Eigen Oorspronkelijk Karakter en een Persoonlijk Stempel van de maker. Persoonlijk Stempel betekent dat er sprake moet zijn van een zekere mate van menselijke creativiteit. Eigen Oorspronkelijk Karakter betekent dat het werk niet ontleend mag zijn aan het werk van een ander. De auteursrechthebbende heeft het alléén-recht op het openbaar maken en verveelvoudigen van zijn werk. Commerciële exploitatie van het auteursrecht vindt in de praktijk plaats door middel van het tegen betaling verstrekken van licenties aan derden om het werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. Het auteursrecht duurt tot 70 jaar na het sterfjaar van de maker van het werk. Daarna is het werk niet langer meer beschermd en komt het terecht in het publiek domein.

Intellectueel eigendomsrecht is een complex rechtsgebied en vergt de kennis van een deskundige en ervaren advocaat. Milan Gaber is hierin een gespecialiseerd advocaat en zorgt altijd voor een gepaste oplossing omtrent dit rechtsgebied.

Contact opnemen met Milan Gaber? Klik hier.