Letselschade

"Een ongeval is al ingrijpend genoeg: wij regelen de rest."

Een fietser wordt onderweg naar zijn werk aangereden. Een kind raakt (ernstig) gewond door een beet van een hond. Een operatie die bestemd was om klachten te verhelpen kan ertoe leiden dat zenuwen permanent beschadigd raken. Een ongeval of een medische misser kan iedereen overkomen en een dergelijke gebeurtenis heeft tot gevolg dat uw leven van de één op de andere dag ingrijpend verandert. Niet voor niets luidt het spreekwoord “een ongeluk zit in een klein hoekje”.

Een ongeval kan tot gevolg hebben dat u uw beroep niet langer kunt uitoefenen of dat het u niet meer lukt uw minderjarige kinderen te verzorgen. Ook kan het betekenen dat u een timmerman moet inschakelen, terwijl u voorheen altijd zelf kluste, of dat u een huishoudelijke hulp moet aannemen voor de wekelijkse schoonmaak. Één seconde in uw leven kan er aldus voor zorgen dat uw financiële situatie en levensgenot blijvend veranderen. In dergelijke gevallen rijst al gauw de vraag of u iemand kunt aanspreken ter vergoeding van deze kosten.  

Indien schade is ontstaan door toedoen of nalaten van een ander, is het in beginsel mogelijk om de schade te verhalen. Ook wanneer het erop lijkt dat de ander geen invloed had op het ongeval bestaat er onder omstandigheden recht op schadevergoeding. Denk bijvoorbeeld aan een nare val op de werkvloer, waardoor een medewerker zijn been breekt. De werkgever is onder dergelijke omstandigheden in beginsel aansprakelijk voor de ontstane schade.

Wordt u geconfronteerd met de schade door een ongeval of bent u zélf aansprakelijk gesteld voor schade, dan kunt u altijd bij ons terecht voor deskundig advies en rechtsbijstand. Uw zaak is bij Sijben & Partners in goede handen.

Advocaat letselschade

Ik help u graag.

mw. mr. Amira Lotfy