Auteursrecht

Intellectueel eigendomsrecht

Intellectueel eigendomsrecht is de verzamelnaam voor rechten die uitgewerkte nieuwe ideeën en concepten beschermen. Onder het begrip Intellectueel eigendomsrecht vallen dus de rechten op intellectuele creaties. Het gewone eigendomsrecht ziet op stoffelijke, tastbare, objecten. Het intellectueel eigendomsrecht heeft betrekking op niet-stoffelijke objecten, op prestaties van de menselijke geest. Voorbeelden van intellectuele creaties die onder de bescherming van het intellectueel eigendomsrecht (kunnen) vallen zijn: muziek, merken, bedrijfsnamen, vormgeving, uitvindingen, games, software, teksten en foto’s. Het intellectueel eigendomsrecht manifesteert zich dan ook in meerdere verschijningsvormen. U kunt uw product of dienst vaak met meerdere intellectuele eigendomsrechten beschermen. Sommige rechten ontstaan vanzelf, andere rechten moet u registreren of vastleggen voordat u bescherming geniet vanuit het intellectueel eigendomsrecht. De meest bekende intellectuele eigendomsrechten die u moet registreren zijn: het merkrecht, het octrooirecht en het modelrecht. Intellectuele eigendomsrechten die automatisch ontstaan zijn onder andere het auteursrecht en het handelsnaamrecht.

Auteursrecht

Het auteursrecht, dat werken van letterkunde, wetenschap of kunst beschermt, ontstaat dus automatisch. Het criterium is dat er sprake moet zijn van een Eigen Oorspronkelijk Karakter en een Persoonlijk Stempel van de maker. Persoonlijk Stempel betekent dat er sprake moet zijn van een zekere mate van menselijke creativiteit. Eigen Oorspronkelijk Karakter betekent dat het werk niet ontleend mag zijn aan het werk van een ander. De auteursrechthebbende heeft het alléén-recht op het openbaar maken en verveelvoudigen van zijn werk. Commerciële exploitatie van het auteursrecht vindt in de praktijk plaats door middel van het tegen betaling verstrekken van licenties aan derden om het werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. Het auteursrecht duurt tot 70 jaar na het sterfjaar van de maker van het werk. Daarna is het werk niet langer meer beschermd en komt het terecht in het publiek domein.

Intellectueel eigendomsrecht is een complex rechtsgebied en vergt de kennis van een deskundige en ervaren advocaat. Milan Gaber is hierin een gespecialiseerd advocaat en zorgt altijd voor een gepaste oplossing omtrent dit rechtsgebied.  Wenst u een afspraak te maken met Milan Gaber of één van onze advocaten op onze locatie in de regio Maastricht, wij zijn bereikbaar via info@sijbenpartners.nl of bel gerust naar +31 45  560 22 00. Wij helpen u graag.