Arbeidsovereenkomsten

De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de werknemer zich verbindt aan de werkgever. Deze overeenkomst kan schriftelijk tot stand komen, maar dit is geen vereiste. Een mondeling akkoord is eveneens rechtsgeldig. De arbeidsovereenkomst kan tevens stilzwijgend tot stand komen doordat één partij in dienst van een andere partij tegen betaling werkzaamheden verricht.

In de arbeidsovereenkomst kunnen verschillende zaken schriftelijk worden vastgelegd. Op deze manier zijn partijen in beginsel aan deze voorwaarden gebonden. Belangrijke zaken om vast te leggen zijn onder meer de plaats waar de werkzaamheden moeten worden verricht, de functie, het tijdstip van indiensttreding, de arbeidsduur, het salaris, het aantal vakantiedagen en een eventuele toepasselijke cao. Verder kunnen aanvullende voorwaarden worden overeengekomen zoals een proeftijd, concurrentie- en/of relatiebeding en een geheimhoudingsbeding.

Zowel werkgever als werknemer dienen te allen tijde een kritische blik op de arbeidsovereenkomst te werpen. Voorwaarden die in strijd zijn met de dwingende regels die voortvloeien uit de wet of toepasselijke cao zijn niet bindend. Kennis van de wettelijke regelgeving kan van doorslaggevende betekenis zijn.

Wilt u uw arbeidsovereenkomsten laten checken door een expert, of heeft u andere zaken met betrekking tot arbeidsrecht, neem dan contact op met onze advocaten of juristen. We helpen u graag. Dit kan via info@sijbenpartners.nl dan wel via +31 45  560 22 00.