Ontslagvergoeding transitievergoeding

Het beëindigen van een arbeidsovereenkomst gaat veelal gepaard met ontslagvergoedingen. Dit kan zijn een transitievergoeding, een billijke vergoeding of een vergoeding wegens onregelmatige opzegging. Een ontslag is voor beide partijen een verandering waarbij juridische hulp goed van pas kan komen. Juist met betrekking tot ontslag en transitievergoedingen is het belangrijk dat de arbeidsovereenkomst goed is beëindigd zodat er geen verdere conflicten ontstaan binnen de ontslagvergoeding.

Bij het beëindigen van een dienstverband op initiatief van de werkgever heeft een werknemer in beginsel aanspraak op een transitievergoeding. Uitzonderingen op het recht op transitievergoeding bij een ontslag zijn onder meer een beëindiging van het dienstverband met wederzijds akkoord bij zowel werkgever als de werknemer of als een werknemer zelf zijn arbeidsovereenkomst beëindigd. De hoogte van de transitievergoeding hangt mede samen met het arbeidsverleden en het salaris van een werknemer. Als werkgever kunt u met behulp van een ervaren arbeidsrecht advocaat een berekening maken van de gepaste ontslagvergoeding.

In het geval een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd wegens ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van een werknemer dan kan de rechter een billijke vergoeding (bovenop de transitievergoeding) toekennen. Dergelijke vergoedingen worden steeds frequenter toegekend en kunnen – afhankelijk van de omstandigheden van het ontslag – behoorlijk oplopen.

Wenst u een dienstverband van een werknemer te beëindigen of is uw dienstverband door uw werkgever beëindigd en zit hier een ontslagvergoeding aan verbonden? Neem dan vrijblijvend contact op met onze deskundige advocaten in arbeidsrecht te Heerlen. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in het ontslagrecht en beschikken over jarenlange ervaring op het gebied van ontslag en transitievergoedingen. Wij zijn telefonisch bereikbaar op het nummer +31 45  560 22 00. U kunt ons ook bereiken via info@sijbenpartners.nl.