Ontslag

Als een werkgever iemand wil ontslaan, moet hij zich houden aan de regels van het ontslagrecht. Ontslagrecht is het geheel aan regels, dat de rechten en plichten
voorschrijft die werkgever en werknemer ten opzichte van elkaar hebben, als een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd.

De werknemer kan veelal, ook als de werkgever dit niet wil, zijn of haar arbeidsovereenkomst eenvoudig beëindigen. Voor de werkgever ligt dit anders. Behoudens in bijzondere gevallen, zoals een ontslag op staande voet of een ontslag tijdens de proeftijd, heeft de werkgever toestemming nodig om de arbeidsovereenkomst te kunnen beëindigen. De werkgever heeft hiertoe een aantal mogelijkheden:

Werkgever dient een ontslagaanvraag in bij het UWV of verzoekt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden;

Werkgever vraagt zijn werknemer in te stemmen met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst door een beëindigingsovereenkomst te ondertekenen;

Werkgever vraagt zijn werknemer in te stemmen met opzegging van het dienstverband.

Indien het gaat echter gaat om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die van rechtswege eindigt heeft een werkgever deze toestemming niet nodig. Wel heeft de werkgever dan de plicht om minimaal 1 maand voor de contractuele einddatum van de arbeidsovereenkomst aan werknemer mede te delen of de arbeidsovereenkomst wordt verlengd of niet.

Enkele redenen voor een ontslag kunnen zijn:

  • – Bedrijfseconomische reden;
  • – Een verstoorde arbeidsrelatie;
  • – Disfunctioneren;
  • – (langdurige) arbeidsongeschiktheid;
  • –  Reorganisatie

De regels bij ontslag zijn complex. Een verkeerde aanpak kan vergaande gevolgen hebben. Sijben & Partners Advocaten uit Heerlen beschikt over advocaten met jarenlange ervaring op het gebied van het ontslagrecht die zowel werknemer als werkgever kunnen bijstaan bij een (dreigend of voorgenomen) ontslag. Mocht u omtrent ontslag, de ontslagprocedure bij de kantonrechter of bij het UWV, of andere zaken op arbeidsrechtelijk gebied, vragen hebben, dan kunt u altijd kosteloos contact opnemen met Sijben & Partners Advocaten uit Heerlen.