Concurrentiebeding geldig

Een werkgever die wil voorkomen dat zijn werknemer na het einde van zijn contract soortgelijke werkzaamheden gaat uitvoeren bij een concurrent of als zelfstandige kan met hem een concurrentiebeding overeenkomen, opgesteld door een advocaat. Dit bevat een verbod voor de werknemer om na het einde van zijn contract soortgelijke werkzaamheden uit te oefenen bij een ander bedrijf of als ondernemer. Meestal bevat het concurrentiebeding een tijdslimiet (bijvoorbeeld één jaar na de uitdiensttreding) en een geografische limiet (bijvoorbeeld een straal van 50 km rond de ex-werkgever). Een advocaat kan hier juridisch advies over geven. 

Een werkgever kan zijn werknemer echter niet altijd houden aan een overeengekomen concurrentiebeding. Volgens de wet is het alleen geldig als het voldoet aan twee minimale voorwaarden:

De werknemer moet meerderjarig zijn (achttien jaar of ouder), én

Het beding moet schriftelijk overeengekomen zijn.

Voorts is een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd alleen geldig als de werkgever in een schriftelijke toelichting bij het beding duidelijk kan maken dat het concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Zonder deze bijzondere motivering is een concurrentiebeding in een tijdelijke arbeidsovereenkomst ongeldig. Deze schriftelijke toelichting kan door een ervaren arbeidsrecht advocaat worden opgesteld.

Maar ook als een concurrentiebeding voldoet aan deze wettelijke voorwaarden, kan een werkgever niet altijd een succesvol beroep doen. Een rechter kan het concurrentiebeding matigen, of vernietigen, indien hij van mening is dat de werknemer door het concurrentiebeding onredelijk in zijn belangen wordt geschaad. Hierbij hoort een arbeidsrecht advocaat je te vertegenwoordigen. Of een concurrentiebeding redelijk is hangt af van verschillende factoren en zal door de rechter per geval beoordeeld worden. Onder meer de duur van het concurrentiebeding ,het geografische bereik daarvan, en de sector waarin de werknemer werkzaam is, kunnen daarbij een rol spelen. 

Heeft u vragen over uw concurrentiebeding, heeft u behoefte aan advies, of zoekt u een arbeidsrecht advocaat die een waterdicht concurrentiebeding voor u kan opstellen? Neem dan contact op met de advocaten van Sijben en Partners Advocaten uit de regio Heerlen. Wij zijn bereikbaar via info@sijbenpartners.nl of bel gerust naar +31 45  560 22 00. Wij helpen u graag.