Aansprakelijkheidsrecht

"De complexiteit van het aansprakelijkheidsrecht vergt deskundigheid."

Uitgangspunt binnen het Nederlands recht is dat ieder zijn eigen schade draagt. Op dit basisbeginsel zijn een aantal uitzonderingen, bijvoorbeeld in de situatie dat de schade te wijten is aan een ander. Ook bepaalt de wet dat de schade onder bepaalde omstandigheden aan een ander toegerekend kan worden.

Of het in een concrete situatie mogelijk is om schade op een andere partij te verhalen is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. In het algemeen kan echter worden gesteld dat een contractspartij aansprakelijk is wanneer hij een overeenkomst niet deugdelijk nakomt. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin een leverancier tijdelijk niet kan leveren aan een speciaalzaak, waardoor omzetderving ontstaat.

Ook kan in beginsel worden gesteld dat ouders aansprakelijk zijn voor schade die wordt toegebracht door hun minderjarige kinderen en dat huisdiereigenaren aansprakelijk zijn voor de schade die wordt toegebracht door hun huisdier. Daarbij is het niet relevant of ouders of huisdiereigenaren invloed konden uitoefenen op de gedraging. De aansprakelijkheid vloeit simpelweg voort uit de wet.

Daarnaast is er een bijzondere categorie van aansprakelijkheid, namelijk de aansprakelijkheid van beroepsbeoefenaren. Denk bijvoorbeeld aan een accountant die een fout maakt in de belastingaangifte of een advocaat die een termijn laat verstrijken. De beroepsbeoefenaar kan aansprakelijk zijn voor de schade, indien moet worden aangenomen dat een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot anders zou hebben gehandeld.

Vanwege de complexiteit van het aansprakelijkheidsrecht is het aangeraden u in dergelijke zaken te laten adviseren door een deskundig advocaat. Heeft u schade geleden of bent u zélf aansprakelijk gesteld? Neem dan gerust contact op met onze ervaren advocaten van Sijben & Partners Advocaten voor een vrijblijvend gesprek. Wij zijn bereikbaar via info@sijbenpartners.nl of bel naar +31 45 560 22 00.

Advocaten en juristen Aansprakelijkheidsrecht

Wij helpen u graag

mw. mr. Beau Ceryse van Hees
mw. mr. Lieke Isenborghs