You got the job! Of toch niet?  

You got the job! Of toch niet?  

“Hi, congratulations! I thought you were brilliant today”. Een sollicitante meent dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst nadat ze een aanbod heeft aanvaard. De werkgever zegt echter dat er nooit een aanbod is gedaan en dat er geen arbeidsovereenkomst tot stand gekomen is. Hoe nu verder?

Na het sollicitatiegesprek wordt de sollicitante bericht dat het bedrijf enthousiast is en dat er zo snel mogelijk een ‘offerletter’ zal volgen. Ze wordt gefeliciteerd met haar prestatie en er wordt gesproken over een salarisindicatie. Tot haar verbazing verneemt de sollicitante twee weken later dat ze niet wordt aangesteld voor de functie. Ze zou geen geschikte kandidaat zijn en volgens de werkgever is er nooit een aanbod gedaan.

De sollicitante verkeert in de veronderstelling dat haar een aanbod is gedaan en dat het dienstverband definitief zou zijn. Ze kan zich niet verenigen met de werkwijze van de werkgever en stapt naar de rechter. Daar verzoekt ze voor recht te verklaren dat er tussen partijen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan.

Het gaat in deze kwestie om de vraag of tussen partijen een arbeidsovereenkomst tot stand gekomen is. Een overeenkomst komt tot stand door middel van aanbod en aanvaarding en daarbij dient een aanbod voldoende bepaald te zijn. Van een arbeidsovereenkomst is vervolgens sprake indien aan de belangrijkste elementen van de arbeidsovereenkomst, te weten arbeid gedurende een zekere tijd, loon en de gezagsverhouding, wordt voldaan.

Volgens de sollicitante zijn aan het einde van het gesprek de woorden “You got the job” uitgesproken. Door de werkgever wordt dit echter geheel betwist. Naar oordeel van de kantonrechter kan deze discussie buiten beschouwing gelaten worden. Zelfs als die woorden zijn gebruikt, is daarmee geen aanbod gedaan in de zin van de wet. Voor partijen moet immers duidelijk zijn welke afspraken worden gemaakt over de essentialia van de arbeidsovereenkomst.

Omdat in deze kwestie nog geen concrete afspraken zijn gemaakt over de hoogte van het salaris, de duur van het dienstverband, de feitelijke gezagsverhouding en de ingangsdatum van het dienstverband, is de kantonrechter van oordeel dat de belangrijkste elementen van de arbeidsovereenkomst nog onvoldoende zijn bepaald. De uitlatingen waar de sollicitante naar verwijst, dienen slechts te worden aangemerkt als een uitnodiging om in onderhandeling te treden over de arbeidsvoorwaarden. Van een aanbod dat door aanvaarding tot een arbeidsovereenkomst leidt is dan ook geen sprake.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over de sollicitatieprocedure? Neem dan vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl of bel gerust naar 045-5602200.