De sollicitatiefase

De sollicitatiefase
Voor aan het sluiten van een arbeidsovereenkomst vindt de sollicitatiefase plaats. Hoewel er in deze fase nog geen sprake is van een arbeidsovereenkomst, ontstaan hier wel de eerste verplichtingen tussen een werknemer en een werkgever. Gedurende de sollicitatiefase dient een werkgever te bepalen of de potentiële werknemer geschikt is voor de betreffende vacature.

Onderzoeksplicht
Tijdens de sollicitatiefase mag een werkgever vragen naar informatie die van belang is om te beoordelen of de sollicitant geschikt is voor de functie. Een duidelijke functiebeschrijving is hierbij raadzaam. Een werkgever mag daarnaast opgegeven referenties raadplegen.

Mededelingsplicht
Naast de onderzoeksplicht van de werkgever kan ook van de werknemer worden verlangd om mededelingen te doen. Indien de potentiële werknemer weet dat hij medische klachten heeft die in de uitoefening van de functie kunnen belemmeren, dient deze medische informatie in de sollicitatiefase te worden gemeld (enk bijvoorbeeld aan een slechtziende chauffeur). Een werknemer mag verder ook geen zaken verzwijgen die, gelet op de functiebeschrijving en de functie-eisen, van belang zijn. Als hoofdregel geldt dat een sollicitant informatie, welke relevant is voor de uitoefening van de betreffende functie, dient te melden.

Heeft u vragen met betrekking tot de sollicitatiefase van het arbeidsrecht neem dan vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel 045 560 2200.