De consequenties van zwijgen tijdens de sollicitatie

De consequenties van zwijgen tijdens de sollicitatie

Wat als een werknemer gedurende de sollicitatie achterhoudt hoe het vorige dienstverband is geëindigd? Ten aanzien van gezondheid en privékwesties dient een werkgever de nodige afstand te behouden, maar hoe zit dit met zaken die mogelijk van belang zijn voor het aankomende dienstverband?

In deze procedure verzoekt een werknemer een billijke vergoeding van € 71.106,12  bruto na zijn ontslag wegens liegen tijdens de sollicitatie. Vlak na de start van zijn dienstverband blijkt namelijk dat de werknemer tijdens zijn sollicitatie heeft verzwegen dat zijn vorige dienstverband is beëindigd middels een ontslag op staande voet.

De werknemer is sinds 24 april 2023 in dienst in de functie van beherend apotheker op basis van een arbeidsovereenkomst voor de duur van vijf jaar. Op 1 juni 2023 is de werknemer tevens statutair bestuurder geworden van de apotheek.

Tijdens het sollicitatiegesprek is aan de werknemer gevraagd of hij iets te melden had dat voor de apotheek van belang zou kunnen zijn. De werknemer heeft daarop ontkennend geantwoord, maar achteraf blijkt dat de werknemer een conflict had met zijn voormalige werkgever. Het conflict zag toe op nevenwerkzaamheden, verricht door de werknemer op grond waarvan zijn vorige dienstverband is beëindigd middels een ontslag op staande voet.

De wijze van beëindiging kwam naar boven nadat er in juli 2023 opnieuw wordt gesuggereerd dat de werknemer nevenwerkzaamheden zou verrichten. De werknemer wordt op non-actief gesteld en na een overleg met de aandeelhoudersvergadering wordt besloten de arbeidsovereenkomst met de werknemer per 1 oktober 2023 op te zeggen wegens serieuze vermoedens van het voortzetten van tuchtrechtelijke gedragingen

De werknemer betwist dat er sprake is van enige voldragen ontslaggrond. Hij erkent dat hij bij zijn vorige werkgever nevenwerkzaamheden heeft verricht voor zijn eigen eenmanszaak, maar deze heeft gestaakt voor aanvang van zijn huidige dienstverband.

Naar oordeel van de rechtbank levert het enkel verzwijgen van het eindigen van het vorige dienstverband middels een ontslag op staande voet al voldoende grond op voor een ontslag. Het was namelijk de bedoeling dat de werknemer in vijf jaar zou uitgroeien tot zelfstandig apotheker met een eigen apotheek onder de naam van de overkoepelende stichting. Volgens de rechtbank is het in deze situatie volstrekt begrijpelijk dat de werkgever geen vertrouwen meer heeft in de werknemer en diens integriteit, welke eigenschap essentieel is voor de beoogde langdurige samenwerking tussen partijen.  

Er is een verstoorde arbeidsverhouding ontstaan welke niet meer kan worden hersteld. De rechtbank oordeelt dat het ontslag terecht gegeven is en wijst het verzoek van de werknemer tot de billijke vergoeding af. Tevens maakt de werknemer geen aansprak op een transitievergoeding nu het eindigen van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over de sollicitatie? Neem dan vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl of bel gerust via 045 560 2200. Wij helpen u graag.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:RBAMS:2024:2010