Werkgevers kunnen vanaf 6 april 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen

Gepubliceerd op
Werkgevers die kampen met een substantieel omzetverlies van tenminste 20% kunnen vanaf maandag 6 april 2020 een aanvraag indienen bij het UWV voor een tegemoetkoming in loonkosten. De ondersteuning betreft een subsidie voor de loonkosten van de werknemers die in dienst zijn bij een werkgever en die verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen.   De…

Compensatieregeling transitievergoeding per 1 april 2020

Gepubliceerd op
Per 1 april 2020 treedt de Compensatieregeling transitievergoeding langdurige arbeidsongeschiktheid in werking. Vanaf die datum kan een werkgever, die na beëindiging van de arbeidsovereenkomst in verband met langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer een (transitie)vergoeding heeft betaald, een verzoek indienen voor compensatie bij het UWV.   De aanvraag voor compensatie kan zien op vergoedingen die door…

Corona: de gevolgen voor de nakoming van verbintenissen

Gepubliceerd op
Het kabinet heeft op 23 maart 2020 verscherpte maatregelen aangekondigd ter bestrijding van het coronavirus. Wederom gaat het om maatregelen die ondernemend Nederland hard raken. De nieuwe maatregelen kunnen onder andere tot gevolg hebben dat leveranciers producten niet kunnen uitleveren, dat aannemers opdrachten niet (tijdig) kunnen nakomen en dat reeds betaalde opleidingstrajecten geen doorgang kunnen…

Update Noodpakket banen en economie

Gepubliceerd op
Op 17 maart 2020 heeft het kabinet het Noodpakket banen en economie geïntroduceerd. Doel hiervan is om ondernemend Nederland tegemoet te komen. Tot dusverre kunnen zelfstandige ondernemers al een aanvraag voor tijdelijke ondersteuning indienen. Hieronder een korte update.   Extra tijdelijke ondersteuning voor zelfstandige ondernemers   Zelfstandige ondernemers die in financiële problemen zijn gekomen vanwege…

Hoge billijke vergoeding voor ontslagen SNS Manager.

Gepubliceerd op
De Limburger, 20 maart 2020.

Coronacrisis: noodpakket ter ondersteuning van ondernemers

Gepubliceerd op
De maatregelen die in Nederland worden genomen tegen de uitbraak van het coronavirus hebben een grote impact. Veel ondernemingen moeten tijdelijk de deuren sluiten. Ook overige sectoren kampen met lagere winstverwachtingen en moeten mogelijk sterke verliezen ondergaan. Het kabinet komt ondernemend Nederland tegemoet met het Noodpakket banen en economie. Het gaat om de volgende maatregelen:…

Regeling Werktijdverkorting stopgezet!

Gepubliceerd op
De regeling Werktijdverkorting is per direct stopgezet. Een ongekend groot aantal werkgevers heeft de afgelopen weken een beroep gedaan op de regeling Werktijdverkorting. Het kabinet is tot de conclusie gekomen dat deze regeling niet geschikt is voor de ingrijpende gevolgen van de uitbraak van het coronavirus. Het aanvragen van Werktijdverkorting is dan ook niet meer…

Update: loondoorbetaling bij werktijdverkorting?

Gepubliceerd op
Bedrijven die een vergunning voor werktijdverkorting hebben gekregen vanwege het coronavirus, hoeven geen loon door te betalen over de uren die de werknemer in het kader van werktijdverkorting niet werkt. Volgens de Rijksoverheid dient de werkgever het loon van de werknemer door te betalen in geval van werktijdverkorting. Deze gedachtegang strookt echter niet met de…

Minder werk door het coronavirus?

Gepubliceerd op
De mogelijkheid tot deeltijd-WW Het coronavirus zorgt binnen veel bedrijven voor een vermindering van werk. Deze bedrijven kunnen in aanmerking komen voor deeltijd-WW. Een gedeeltelijke werkloosheidsuitkering kan worden verstrekt als de werkzaamheden moeten worden onderbroken ten gevolge van buitengewone omstandigheden. Bedrijfsproblemen die buiten het ondernemersrisico vallen, zoals het coronavirus, zijn aan te merken als buitengewone…

Privacy van de werknemer

Gepubliceerd op
Een werknemer heeft recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (privacy). Dit recht kent een wettelijke verankering in onder meer artikel 10 van de Grondwet en artikel 8 van het EVRM. Eén van de dimensies van het recht op privacy van de werknemer betreft de ruimtelijke privacy. Ruimtelijke privacy impliceert dat een werknemer een fysieke…
Terug