Eenzijdig wijzigingsbeding in arbeidsovereenkomst

Gepubliceerd op
Het is niet ongebruikelijk dat de werkgever een eenzijdig wijzigingsbeding in een arbeidsovereenkomst opneemt. Op basis hiervan kan de werkgever besluiten om zonder instemming van de werknemer de arbeidsovereenkomst, en dus de arbeidsvoorwaarden, te wijzigen. Wel van belang is dat het beding schriftelijk moet zijn overeengekomen. Hiermee wordt beoogd om de werknemer te beschermen tegen…

Vakantiedagen: opnemen of uitbetalen?

Gepubliceerd op
Een werknemer heeft over ieder jaar waarin hij recht heeft op loon recht op vakantie met behoud van loon gedurende ten minste viermaal de overeengekomen arbeidsduur per week. Dit worden de wettelijke vakantiedagen genoemd. Indien een werknemer meer vakantiedagen krijgt dan de wettelijke, dan zijn dit bovenwettelijke vakantiedagen. De werkgever is krachtens artikel 7:638 lid…

Wie is de baas over vakantiedagen: de werkgever of werknemer?

Gepubliceerd op
Iedere werknemer heeft recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon. Maar wie stelt de vakantieperiode nu eigenlijk vast: de werkgever of de werknemer? Krachtens artikel 7:638 lid 2 BW stelt de werkgever de vakantie vast overeenkomstig de wensen van de werknemer. De zeggenschap over de vastgestelde vakantieperiode ligt aldus in belangrijke mate bij de…
Terug