Grieks Specialiteiten Restaurant Athene B.V. | 08-07-2020

Datum uitspraak faillissement: 8 juli 2020
Rechter-Commissaris: mr. de Bruijn
Faillissementsnummer: F.03/20/177

Curator: mr. M.M.J.F. Sijben

U heeft als crediteur de mogelijkheid om uw vordering ter verificatie bij mij in te dienen middels onderstaand indieningsformulier. Het is van belang zo snel mogelijk uw vordering, gestaafd door bewijsstukken, schriftelijk aan de curator te doen toekomen.

Geeft u ook aan of u aanspraak maakt op een voorrecht. Doet u dit niet, dan wordt ervan uitgegaan dat er geen sprake is van een preferente vordering.

U vindt het indieningsformulier hier. U kunt:

-           dit formulier printen, invullen en met de verificatoire bescheiden mailen             naar faillissementen@sijbenpartners.nl, of :

-           dit formulier printen, invullen en met de verificatoire bescheiden per post zenden naar

Correspondentieadres:

Sijben & Partners Advocaten

t.a.v. curator mr. ………………………

Oliemolenstraat 60

6416 CB Heerlen

Onder vermelding van: ‘naam failliet/faillissement’