Statutair bestuurder

Een statutair bestuurder wordt op grond van de wet of statuten benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) of door de Raad van Commissarissen. De statutair bestuurder is bevoegd om de onderneming te vertegenwoordigen. Daarnaast beschikt hij over bijzondere bevoegdheden, waardoor hij in hoge maten de gang van zaken binnen de vennootschap kan beïnvloeden.

De statutair bestuurder, die meestal werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst, heeft niet dezelfde ontslagbescherming als een gewone werknemer. De statutair bestuurder kan worden ontslagen door een besluit van de AVA. Het UWV of de kantonrechter spelen hierbij geen rol. Het is belangrijk om de procedurele regels bij benoeming, schorsing en ontslag in acht te nemen. Onze specialisten zijn u hierbij graag van dienst.