Sociale plannen

Een sociaal plan regelt de gevolgen voor het personeel bij een reorganisatie van de onderneming. Hierbij kan worden gedacht aan regelingen over herplaatsing, overplaatsing of ontslagvergoedingen. Elke werknemer heeft recht op voorzieningen uit het sociaal plan. Het initiatief tot het opstellen van een sociaal plan ligt bij de werkgever. De werkgever kan in overleg treden met vakbonden en de ondernemingsraad voor de invulling van het sociaal plan. Over het algemeen heeft een sociaal plan waarbij de vakbonden en de ondernemingsraad zijn betrokken meer waarde dan wanneer dit wordt nagelaten.

Als een werknemer niet instemt met het sociaal plan, dan heeft een werknemer het recht om het sociale plan af te wijzen. De werknemer kan dan worden ontslagen via een ontslagprocedure vanwege bedrijfseconomisch redenen bij het UWV.

Onze specialisten zijn goed thuis in cao-vraagstukken en het gehele proces van een sociaal plan. Zij kunnen u behulpzaam zijn bij de onderhandelingen met de vakbonden en ondernemingsraad over een sociaal plan, bij het opstellen en uitvoeren van een sociaal plan.