Relatiebeding

Een relatiebeding is een afspraak tussen een werkgever en een werknemer die het de werknemer verbiedt om na het einde van de arbeidsovereenkomst werkzaam te zijn voor klanten of relaties van de werkgever of met hen contact te leggen. Aangezien hiermee de mogelijkheden voor de werknemer om na het einde van zijn arbeidsovereenkomst werkzaam te zijn worden beperkt, wordt het  veelal gezien als een  vorm van het concurrentiebeding. Dat houdt tevens in dat de regels rondom het concurrentiebeding van overeenkomstige toepassing zijn op het relatiebeding. Zo is een relatiebeding alleen rechtsgeldig als deze schriftelijk wordt overeengekomen met een werknemer van boven de 18 jaar en gelden voor een relatiebeding in een tijdelijk contract strenge motiveringseisen. 

Zelfs als een relatiebeding aan alle wettelijke vereisten voldoet, kan de rechter het alsnog geheel of gedeeltelijk vernietigen indien hij van oordeel is dat de werknemer door het concurrentiebeding onredelijk in zijn belangen wordt geschaad. Dat kan zich bijvoorbeeld voordoen als het relatiebeding te ruim is geformuleerd of als de werknemer door het relatiebeding voor een te lange tijd wordt beperkt in zijn doen en laten. De rechter kan het relatiebeding ook ongewijzigd in stand laten, maar daarbij bepalen dat de werkgever verplicht is om de werknemer voor zijn ongemak een vergoeding te betalen.  

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande of zoekt u een ervaren advocaat die een relatiebeding voor u kan opstellen, neem dan contact op met de advocaten van Sijben en Partners Advocaten uit Heerlen. Zij zijn specialisten met jarenlange ervaring op het gebied van het arbeidsrecht en helpen u graag verder.