Pensioenrecht

Kwesties rond het pensioenrecht zijn vaak ingewikkeld. In de arbeidsovereenkomst kan een opbouw van het pensioen als arbeidsvoorwaarde zijn opgenomen. Een werknemer dient voldoende door de werkgever te worden geïnformeerd over zijn pensioenrechten. Daarnaast kunnen pensioenafspraken wijzigen gedurende het dienstverband en vinden pensioenafwikkelingen plaats, als een werknemer wisselt van werkgever.

Een goede begeleiding bij vraagstukken over pensioenrecht is dan ook aan te bevelen. Onze specialisten hebben de nodige kennis van en ervaring met allerlei vraagstukken rond het pensioenrecht.