Managementovereenkomsten

Een managementovereenkomst is een overeenkomst van opdracht waarbij een managementfee wordt doorberekend aan de opdrachtgever door de persoon die de managementtaken uitvoert. Een managementovereenkomst kan worden gesloten tussen een bestuurder, directeur of manager en een werkmaatschappij. Daarnaast kunnen ook een persoonlijke holding en een werkmaatschappij een dergelijke overeenkomst sluiten.

Het sluiten van een managementovereenkomst kan voor een bestuurder fiscale voordelen met zich meebrengen. De opdrachtgever is op zijn beurt niet gebonden aan de regels van onder meer het ontslagstelsel en de doorbetaling bij ziekte. Een managementovereenkomst is in principe geen arbeidsovereenkomst. Het is dan ook van belang dat het niet alleen een managementovereenkomst op papier betreft. Maar, als uit de feitelijke gang van zaken blijkt dat aan alle voorwaarden van een arbeidsovereenkomst is voldaan, dan wordt de managementovereenkomst gekwalificeerd als een arbeidsovereenkomst en gelden de voordelen van een managementovereenkomst niet. De regelgeving over een arbeidsovereenkomst is dan van toepassing.

Om er zeker van te zijn dat sprake is van een managementovereenkomst is het niet alleen raadzaam om een dergelijke overeenkomst op te laten stellen door onze specialisten, maar u ook te laten adviseren hoe in de praktijk voorkomen kan worden dat de managementovereenkomst gekwalificeerd kan worden als arbeidsovereenkomst.