Maatschap perikelen

Een maatschap is een vorm van een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, waarbij twee of meer personen een samenwerking met elkaar aangaan. Een meningsverschil binnen een maatschap dat onverhoopt uitmondt in een ruzie kan grote gevolgen met zich meebrengen. Niet alleen de onderneming kan gevaar lopen, maar ook de rechtspositie van de werknemer kan worden aangetast.

Ter voorkoming van conflicten binnen een maatschap is het raadzaam om duidelijke afspraken op schrift vast te leggen. Deze afspraken kunnen zien op de beoogde samenwerking, maar ook op de afwikkeling van mogelijke conflicten. Het opstellen van een maatschapscontract kan gecompliceerd zijn.

Heeft u vragen over maatschap perikelen of heeft u hulp nodig bij het opstellen van een maatschapscontract, neem dan contact op met onze specialisten.