Eindafrekening

Eindafrekening
Na het einde van het dienstverband van een medewerker zal de werkgever in de regel een eindafrekening opstellen. Middels deze eindafrekening worden de financiële zaken tot dat moment tussen een werknemer en een werkgever afgewikkeld. Het is daarbij niet van belang of de medewerker zelf ontslag neemt of dat het de werkgever is die besluit het dienstverband te beëindigen.

Wat is een eindafrekening?
Een eindafrekening is een financiële afwikkeling tussen een werknemer en een werkgever. De eindafrekening kan worden gezien als een verzameling van alle financiële zaken waar de werknemer recht op heeft bij het einde van het dienstverband. Aan de hand van de afspraken uit de arbeidsovereenkomst wordt bepaald welke vergoedingen nog aan de werknemer moeten worden uitgekeerd. Denk bijvoorbeeld aan mogelijk achterstallig loon, een bonus of vakantiedagen die nog niet zijn opgenomen. De eventuele schulden die een werknemer heeft worden verrekend met de aanspraken van een werknemer. Door de financiële zaken tussen partijen duidelijk en helder te beëindigen, zorgen de werknemer en de werkgever ervoor dat eventuele conflicten in de toekomst worden voorkomen.

Wanneer?
De meeste werkgevers kiezen ervoor de eindafrekening bij het laatste loon van de werknemer te voegen. Wanneer de werknemer het loon over de laatst gewerkte periode verkrijgt, worden alle posten met elkaar verrekend. Het is echter niet verplicht om de eindafrekening meteen bij het einde van het dienstverband op te maken. Volgens de wet dient de eindafrekening uiterlijk één maand na het einde van het dienstverband te worden afgewikkeld. Het is daarbij belangrijk om te weten dat het laatste loon van de werknemer niet later mag worden uitgekeerd dan periode die hiervoor doorgaans wordt gehanteerd.

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande, neem dan gerust contact op met onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045 – 560 22 00.