Detacheringsovereenkomst

Mocht u worstelen met dergelijke vraagstukken of heeft u andere vragen over detacheringsovereenkomsten, schroom dan niet om onze specialisten te raadplegen.

Een werkgever neemt werknemers in dienst en laat ze in contact komen met zijn klanten. Zodra de werknemers weer uit dienst gaan, zouden ze die klanten vaak relatief gemakkelijk met zich mee kunnen nemen naar een nieuwe werkgever. Om een dergelijke handelswijze te voorkomen, wordt in veel arbeidsovereenkomsten het relatiebeding opgenomen.

Een relatiebeding is een afspraak tussen een werkgever en een werknemer die het de werknemer verbiedt om na het einde van de arbeidsovereenkomst werkzaam te zijn voor klanten of relaties van de werkgever of met hen contact te leggen. Aangezien hiermee de mogelijkheden voor de werknemer om na het einde van zijn arbeidsovereenkomst werkzaam te zijn worden beperkt, wordt het relatiebeding veelal gezien als een  vorm van het concurrentiebeding. Dat houdt tevens in dat de regels rondom het concurrentiebeding van overeenkomstige toepassing zijn op het relatiebeding. Zo is een relatiebeding alleen rechtsgeldig als deze schriftelijk wordt overeengekomen met een werknemer van boven de 18 jaar en gelden voor een relatiebeding in een tijdelijk contract strenge motiveringseisen.

Zelfs als een relatiebeding aan alle wettelijke vereisten voldoet, kan de rechter het relatiebeding alsnog geheel of gedeeltelijk vernietigen indien hij van mening is dat de werknemer door het concurrentiebeding onredelijk in zijn belangen wordt geschaad. Dat kan zich bijvoorbeeld voordoen als het relatiebeding te breed is geformuleerd of als de werknemer door het relatiebeding voor een te lange tijd wordt beperkt in zijn doen en laten. De rechter kan het relatiebeding ook ongewijzigd in stand laten, maar daarbij bepalen dat de werkgever verplicht is om de werknemer voor zijn ongemak een vergoeding te betalen.

Heeft u vragen over uw relatiebeding, heeft u behoefte aan advies, of zoekt u een expert die een waterdicht relatiebeding voor u kan opstellen? Neem dan contact op met de advocaten van Sijben en Partners Advocaten uit Heerlen. Onze advocaten zijn specialisten met jarenlange ervaring op het gebied van het relatiebeding en helpen u graag verder.