Detacheringsovereenkomst

Bij detachering wordt een werknemer uitgeleend door een vaste werkgever. Deze overeenkomst wijkt in beginsel af van een uitzendovereenkomst. Het verschil is dat een werkgever bij een detacheringsovereenkomst over het algemeen geen allocatiefunctie vervult. Dat wil zeggen dat het uitzenden van werknemer niet zijn hoofdtaak is. De werknemer wordt door de uitlener ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever. De uitlener en opdrachtgever sluiten een detacheringsovereenkomst. De werkzaamheden worden onder leiding en toezicht van de opdrachtgever verricht, ondanks dat de uitlener de feitelijke werkgever van de werknemer blijft.

In geval van een detacheringsovereenkomst kunnen allerlei vragen rijzen, zoals:

  • Wie is aansprakelijk voor eventuele schade die de werknemer oploopt tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden?
  • Wie betaalt de werknemer in geval van arbeidsongeschiktheid?
  • Of wie dient zorg te dragen voor het re-integratietraject van arbeidsongeschikte werknemer?

Mocht u worstelen met dergelijke vraagstukken of heeft u andere vragen over detacheringsovereenkomsten, schroom dan niet om onze specialisten te raadplegen.