Concurrentiebeding

Een werkgever die wil voorkomen dat zijn werknemer na het einde van zijn contract soortgelijke werkzaamheden gaat uitvoeren bij een concurrent of als zelfstandige, kan met een werknemer een concurrentiebeding overeenkomen. Dit bevat een verbod voor de werknemer om na het einde van zijn contract soortgelijke werkzaamheden uit te oefenen bij een ander bedrijf of als ondernemer. Meestal bevat het concurrentiebeding een tijdslimiet (bijvoorbeeld één jaar na de uitdiensttreding) en een geografische limiet (bijvoorbeeld een straal van 50 km rond de ex-werkgever).

Een werkgever kan zijn werknemer echter niet altijd houden aan een overeengekomen concurrentiebeding. Volgens de wet is een concurrentiebeding alleen rechtsgeldig indien het beding schriftelijk is overeengekomen met een werknemer die meerderjarig (18 jaar of ouder) is.

Voorts is een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd alleen rechtsgeldig als de werkgever in een schriftelijke toelichting bij het beding duidelijk kan maken dat het concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Zonder deze bijzondere motivering is een concurrentiebeding in een tijdelijke arbeidsovereenkomst niet rechtsgeldig. Ten aanzien van de motivering van de zwaarwegende bedrijfs- en/of dienstbelangen gelden strenge eisen. Het is raadzaam om deze motivering door een arbeidsrecht advocaat op te laten stellen dan wel te laten checken.

Maar ook als een concurrentiebeding voldoet aan deze wettelijke voorwaarden, kan een werkgever hier niet altijd een succesvol beroep op doen. Een rechter kan het concurrentiebeding matigen of vernietigen, indien hij van oordeel is dat de werknemer door het concurrentiebeding onredelijk in zijn belangen wordt geschaad. Of een concurrentiebeding redelijk is hangt af van verschillende factoren en zal door de rechter per geval beoordeeld worden. Onder meer de duur van het concurrentiebeding ,het geografische bereik daarvan en de sector waarin de werknemer werkzaam is, kunnen daarbij een rol spelen. 

Heeft u vragen over uw concurrentiebeding of heeft u behoefte aan advies naar aanleiding van bovenstaande, neem dan contact op met de arbeidsrecht advocaten van Sijben en Partners Advocaten uit Heerlen.