Bedrijfsongevallen

Bedrijfsongevallen komen helaas vaker voor dan gewenst. Deze ongevallen variëren van snijwonden tot zelfs dodelijke ongelukken. Naast het fysieke leed kan de aansprakelijkheid van de opgelopen schade een grote rol spelen. Kan een partij aansprakelijk worden gehouden en hoe hoog is de opgelopen schade?

Krachtens de wettelijke regelgeving dient een werkgever proactief te handelen om bedrijfsongevallen te voorkomen. Een ongeluk kan zich echter onverhoopt toch voordoen. In beginsel dient de werkgever verschillende zaken te bewijzen om aansprakelijkheid te ontlopen. Slaagt de werkgever er niet in het bewijs te leveren, dan is hij aansprakelijk voor de schade. De werknemer kan volstaan met aannemelijk te maken dat hij in de uitoefening van zijn werk schade heeft geleden en dat hij niet opzettelijk of bewust roekeloos heeft gehandeld.

De emoties kunnen bij bedrijfsongevallen hoog oplopen. Dit kan ervoor zorgen dat niet altijd de juiste beslissingen worden genomen. Dit kan van invloed zijn op de aansprakelijkheidskwestie alsmede de hoogte van de vergoeding. Het is aldus raadzaam om in dergelijke kwestie een advocaat te raadplegen. Onze specialisten zijn ervaren in aansprakelijkheidskwesties en zijn u graag behulpzaam.