Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden betreffen de afspraken die de werkgever en werknemer met elkaar zijn overeengekomen in het kader van het dienstverband. Arbeidsvoorwaarden kunnen voortvloeien uit onder meer wettelijke regelingen en collectieve arbeidsovereenkomsten. Op basis van deze arbeidsvoorwaarden gaan werkgever en werknemer rechten en plichten jegens elkaar aan. Heeft u een geschil naar aanleiding van arbeidsvoorwaarden die niet worden nageleefd, schroom dan niet om contact op te nemen met onze advocaten. Dit kan via info@sijbenpartners.nl dan wel via +31 45  560 22 00.