Arbeidsongeschiktheid: ziekte en re-integratie

Wanneer is er sprake van arbeidsongeschiktheid door ziekte en vindt re-integratie plaats?