Aanbestedingsrecht

"Wij werken nauw samen met het Onderwijskantoor, specialisten in aanbestedingen, waardoor wij u optimaal kunnen adviseren."

Als ondernemer kan het u niet zo maar vrijstaan om elke overeenkomst aan te gaan. U moet zowel Europese als nationale aanbestedingsregels in acht nemen. Dit mag echter niet ten koste gaan van de overeenkomst die u wenst te sluiten. Wij adviseren u welke aanbestedingsprocedure u kunt kiezen en helpen u bij het inrichten van het bestek. Wordt u in kort geding gedagvaard door een ondernemer die het niet eens is met de aanbestedingsprocedure, dan kunnen wij u in deze procedure vertegenwoordigen.

Als ondernemer kunnen wij u ondersteunen tijdens een aanbestedingsprocedure. Wij adviseren u over wat wel en niet is toegestaan tijdens een procedure en hoe u hier het beste op kunt reageren, met als doel het optimaliseren van uw kansen op succes. Wij hebben een goede reputatie opgebouwd op dit vakgebied.

Regelmatig verzorgen wij lezingen en cursussen, variërend van algemene inleidingen in het aanbestedingsrecht tot vervolgtrainingen over gespecialiseerde aanbestedingsvraagstukken.