mr. Vian Vonken

LinkedIn

Vian Vonken
Advocaat

vonken@sijbenpartners.nl
045-5602200

Wij houden hier van een pragmatische aanpak, met oog voor kosten.

Expertise: arbeidsrecht 

Vian Vonken heeft als specialisatie arbeidsrecht. Hij is gewend zaken praktisch te benaderen, zowel vanuit het oogpunt van de werkgever als dat van de werknemer.

Hij was namens de werkgevers jarenlang lid van de Ontslagadviescommissie van het UWV en derhalve zeer vertrouwd met UWV-procedures.

Specifieke expertise heeft hij op het gebied van ontslag, reorganisaties, cao-recht en werkingssfeeronderzoek, ambtenarenrecht, grensoverschrijdende arbeidsconflicten, procedures in het bankwezen en procedures tegen supranationale organisaties zoals de NATO.

Per januari 2024 zal mr. Vian Vonken een verdere stap terug doen en zal hij zijn cliënten en lopende dossiers overdragen aan de maatschap Sijben & Partners Advocaten-het Onderwijskantoor met uitzondering van enkele relaties.

mr. Vian Vonken blijft in 2024 aan kantoor verbonden om de dossiers van zijn overgedragen klanten te volgen en waar nodig ondersteuning te bieden.

Mr. Vian Vonken heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende specialisaties geregistreerd:
– Arbeidsrecht
Deze registratie verplicht tot het elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten behalen van tien opleidingspunten op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Email mr. Vian Vonken Terug naar overzicht