Ontslag

Als een werkgever iemand wil ontslaan, moet hij zich houden aan de regels van het ontslagrecht. Het ontslagrecht betreft het geheel aan regels, zoals de rechten en plichten voor werkgever en werknemer, op het moment dat een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd.

De werknemer kan veelal, ook als de werkgever dit niet wenst, zijn of haar arbeidsovereenkomst zonder behulp van een advocaat eenvoudig beëindigen. Voor de werkgever ligt dit anders en wordt vaak geadviseerd juridische hulp van een advocaat aan te nemen. Behoudens bijzondere gevallen, zoals een ontslag op staande voet of een ontslag tijdens de proeftijd, heeft de werkgever toestemming nodig om de arbeidsovereenkomst te kunnen beëindigen.

De werkgever heeft hiertoe een aantal mogelijkheden:

- de werkgever dient een ontslagaanvraag in bij het UWV of verzoekt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden;

- de werkgever vraagt zijn werknemer in te stemmen met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst door een beëindigingsovereenkomst te ondertekenen; of

- de werkgever vraagt zijn werknemer in te stemmen met opzegging van het dienstverband.

Indien het echter gaat om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die van rechtswege eindigt heeft een werkgever deze toestemming niet nodig. Wel heeft de werkgever dan de plicht om minimaal één maand vóór de contractuele einddatum van de arbeidsovereenkomst aan de werknemer mede te delen dat de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd.

Enkele redenen voor een ontslag kunnen zijn:

– bedrijfseconomische reden;

– een verstoorde arbeidsrelatie;

– disfunctioneren;

– (langdurige) arbeidsongeschiktheid;

– reorganisatie

De regels bij ontslag zijn complex. Een verkeerde aanpak kan vergaande gevolgen hebben. Sijben & Partners Advocaten uit Parkstad beschikt over advocaten met jarenlange ervaring op het gebied van het ontslagrecht die zowel werknemer als werkgever kunnen bijstaan bij een (dreigend of voorgenomen) ontslag. Mocht u omtrent ontslag, de ontslagprocedure bij de rechter of bij het UWV, of andere zaken op arbeidsrechtelijk gebied, juridisch advies nodig hebben, dan kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met onze arbeidsrecht advocaten in de regio Parkstad. Wij zijn telefonisch bereikbaar op het nummer +31 45  560 22 00. U kunt ons ook bereiken via info@sijbenpartners.nl.