EnquĂȘteformulier

Heden heeft u onze lezing bijgewoond via Teams.

Uw mening is voor ons erg belangrijk. Door uw feedback kunnen wij ons blijven ontwikkelen.


Vond u de inhoud nuttig?*

Werd alles duidelijk uitgelegd door de spreker?*


Hoe vond u het geluid en beeld?*

Wat is uw algehele oordeel?* 


Lezingen Academy september 2021

De lezingen van onze Sijben & Partners Academy voorjaar 2021 hebben inmiddels plaatsgevonden. In het najaar 2021 gaan wij de lezingen zowel digitaal alsook op locatie verzorgen. U kunt kiezen wat voor u het prettigste is. De lezing op locatie betreft een lunchlezing. We hebben wederom een ruim aanbod  met verschillende juridische onderwerpen voor u samengesteld. U treft onderstaand de lezingen van september 2021 aan.

Aanmeldformulier Sijben & Partners Academy lezingen september 2021De lunchlezingen vinden plaats van 12.00 uur tot 13.30 uur

De Teams-lezingen vinden plaats van 09.00 uur tot 10.00 uur