Wijzigingen in het arbeidsrecht in 2024

Wijzigingen in het arbeidsrecht in 2024

Een nieuw jaar dat gepaard gaat met diverse veranderingen in het arbeidsrecht. Wij stellen u via dit artikel graag op de hoogte van de wetswijzigingen in het arbeidsrecht in 2024.

Wijzigingen 2024

 • Minimumuurloon
  Op 1 januari 2024 is de Wet invoering minimumuurloon in werking getreden. Voor werknemers van 21 jaar en ouder wordt een minimumuurloon van € 13,27 bruto gehanteerd. De hoogte van het minimumuurloon is gebaseerd op het voormalige minimummaandloon bij een fulltime werkweek van 36 uur.
   
 • Transitievergoeding
  In 2024 bedraagt de maximale transitievergoeding € 94.000 bruto (2023: € 89.000,00 bruto) óf een jaarsalaris als dat hoger is.
   
 • Onbelaste thuiswerkvergoeding
  In 2024 wordt de onbelaste thuiswerkvergoeding verhoogd naar maximaal € 2,35 per dag (2023: € 2,15).
   
 • Onbelaste reiskostenvergoeding
  De onbelaste reiskostenvergoeding wordt in 2024 verhoogd naar maximaal € 0,23 per kilometer (2023: € 0.21).
   
 • Wijziging AOW-leeftijd
  Per januari 2024 is de AOW-leeftijd vastgesteld op 67 jaar en dit blijft zoals het nu uitziet ongewijzigd tot en met 2027.
   
 • Verlaging toetreding pensioenleeftijd
  Vanaf 1 januari 2024 wordt de toetredingsleeftijd voor pensioenopbouw als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet Toekomst Pensioenen verlaagd van 21 jaar naar 18 jaar.
   
 • Werkkostenregeling
  In 2024 bedraagt de vrije ruimte 1,92% bij een loonsom tot € 400.000,00. In situaties waarbij de loonsom meer dan € 400.000,00 bedraagt, blijft de vrije ruimte in 2024 ongewijzigd op 1,18%.
   
 • Wet bescherming klokkenluiders toegankelijk voor middelgrote bedrijven
  Sinds december 2023 is de Wet Bescherming Klokkenluiders van toepassing op organisaties met minimaal 50 werknemers. Het is van belang dat de interne meldprocedures binnen deze organisaties worden aangepast, mits dat niet al gebeurd is. Voor grotere organisaties gold die regel al.
   
 • Intrekking vrije vervanging in de modelovereenkomst
  Naar aanleiding van het Deliveroo-arrest van 24 maart 2023 dienen modelovereenkomsten die zijn gebaseerd op vrije vervanging per 1 januari 2024 te worden herzien. In het Deliveroo-arrest oordeelde de Hoge Raad dat de bezorgers bij Deliveroo dienen te worden aangemerkt als werknemers en niet als zzp’ers. Omdat door de Hoge Raad werd geoordeeld dat de plicht om het werk persoonlijk uit te voeren niet langer wordt aangemerkt als doorslaggevend, maar slechts als element voor de beoordeling van de arbeidsrelatie, worden modelovereenkomsten die zijn gebaseerd op vrije vervanging niet langer bruikbaar geacht.
   
 • Algemeen bezoldigingsmaxima
  Voor 2024 is het algemene bezoldigingsmaximum uit de Wet Normering Topinkomens (WNT) vastgesteld op            € 233.000,00 bruto (2023: € 223.000,00 bruto).
   
 • Pensioengevend loon
  Het maximum pensioengevend loon wordt per 1 januari 2024 voorlopig vastgesteld op
  € 137.800,00 bruto (2023: € 128.810,00 bruto).

Heeft u vragen ten aanzien van de wetswijzigingen in het arbeidsrecht of wilt u een van onze gespecialiseerde advocaten spreken? Neem vrijblijvend contact op via info@sijbenpartners.nl of bel gerust naar  +31 45 560 22 00