Wetswijziging - automatisch gezag na erkenning vanaf 2023!

Wetswijziging - automatisch gezag na erkenning vanaf 2023!

Vanaf 1 januari 2023 verkrijgen ouders bij erkenning van het kind automatisch het gezamenlijk ouderlijk gezag. Het is niet meer noodzakelijk het ouderlijk gezag apart te verzoeken via de rechter, ongeacht of de ouders gehuwd of geregistreerd partners zijn of niet.

Wist je dat meer dan de helft van de eerstgeboren kinderen buiten het huwelijk of het geregistreerd partnerschap geboren wordt? Tot en met dit jaar dienden  kinderen die niet binnen het huwelijk geboren werden, eerst te worden erkend door de partner. Vervolgens diende het ouderlijk gezag nog samen met de moeder te worden aangevraagd bij de rechtbank. Zolang deze verplichte handelingen niet werden verricht, bleef de moeder die het kind ter wereld bracht de enige ouder met het hoofdelijk gezag. Voor gehuwde  ouders of ouders met een geregistreerd partnerschap geldt deze regeling niet. Zij verkrijgen het ouderlijk gezag van rechtswege. In tegenstelling tot gehuwde en geregistreerde ouders dienen ongehuwde ouders dus meerdere handelingen te verrichten voordat ze de daadwerkelijk als juridische ouders van het kind worden gezien. In de praktijk brengt het aanvragen van het gezamenlijk gezag vaak moeilijkheden én kosten met zich mee. Met de wetswijging van 2023 komt hier verandering in en zijn deze extra stappen niet meer nodig.

Volgens de wet omvat het gezag de plicht en het recht van een ouder het  minderjarige kind op te voeden en te verzorgen. Hieronder valt het lichamelijk welzijn, de veiligheid en de ontwikkeling van het minderjarige kind. Tevens voert degene die het ouderlijk gezag uitoefent het bewind over het vermogen van het kind. Het gezag kan ook bij een ander liggen dan de ouders, zoals bijvoorbeeld een instelling. In plaats van gezag wordt er dan gesproken van voogdij.

Wat als je geen gezag hebt over je kind?
Het ouderlijk gezag gaat veel verder dan het juridisch ouderschap. Het ouderlijk gezag staat centraal voor de zeggenschap over het kind. De ouder die het gezag over het kind uitoefent, is verantwoordelijk voor belangrijke beslissingen zoals het aanvragen van een paspoort voor het kind of het voldoen van de inschrijving op een nieuwe school. Een van de belangrijkste besluiten die de gezaghebbende ouder neemt, is het bepalen van de woonplaats van het kind. De rechtspositie van een ouder met gezag is veel sterker dan een ouder zonder gezag. Voor ongehuwde ouders is de drempel tot het aanvragen van gezamenlijk gezag vaak erg hoog. Gelukkig vindt de overheid dit ook en wordt het verkrijgen van het gezamenlijk gezag vanaf 2023 een stuk eenvoudiger.

Vanaf 1 januari 2023
Vanaf 1 januari 2023 wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen gehuwde en ongehuwde ouders. Het ouderlijk gezag wordt van rechtswege verkregen na de erkenning van het kind. De wetswijziging geldt voor alle kinderen die worden erkend vanaf 1 januari 2023. Kinderen die voor deze datum worden erkend, vallen dus niet onder de wetswijziging. Voor deze ouders geldt dat het gezag alsnog apart geregeld moet worden indien dit niet gedaan is.

Heeft u vragen met betrekking tot erkenning of gezag, neem dan vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde familierecht advocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045 -560 22 00.